Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 11 november 2020, ter behandeling van statenstuk 2020–953, Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023,

Constaterende

- Dat Operationeel doel 3 sub 2 ten doel heeft regionale en lokale burger-energie-initiatieven te initiëren en te ondersteunen middels subsidies waardoor lokale participatie kan worden vergroot
- dat tot op heden aan de doelstelling van 50% participatie door omwonenden niet of nauwelijks invulling wordt gegeven

Overwegende

- dat zonder een duidelijke voorwaarde te stellen deze participatie-doelstelling een fictie zal blijven

logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 3 oktober 2019 ter behandeling van de Omgevingsvisie 2018 Statenstuk 2018-845 en de Provinciale Omgevingsverordening 2018 Statenstuk 2018-846

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief