Motie Schadevergoeding Wolf

logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

Constaterende dat

Er steeds vaker sprake is van het voorkomen van Wolven in onze provincie

Waardoor regelmatig schade ontstaat voor veehouders

De Provincie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Natuurbeleid

Van mening zijnde dat

  • Dat de schade veroorzaakt door de wolven voor 100 % vergoed dient te worden. Zowel wanneer een dier wordt gedood, als ook de kosten wanneer deze gewond is en door een dierenarts moet worden behandeld.
  • Alle schade (zowel dierlijk, menselijk als materiĆ«le schade) welke ontstaat door vluchtgedrag van dieren ook 100 % wordt vergoed.
  • Bij de schade afwikkeling geen onderscheid gemaakt mag worden tussen professionele boeren, hobbyboeren en eventuele anderen die vee houden

Verzoeken

Het college van GS om alle direct en indirecte schade met betrekking tot de wolf 100% te vergoeden ongeacht de achterliggende bedrijfsvoering

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de PVV fractie
Sonja Kort