Motie beheren Wolf

logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

 Constaterende dat
• Het al voorgekomen lijkt te zijn dat een wolf een aanval doet op weide dieren zoals koeien en dat deze in paniek uitbreken en de openbare weg op rennen
• Weide dieren een gemakkelijke prooi zijn voor de wolf
• Het voorkomen van Wolven in onze provincie ongewenste veiligheidsproblemen laat ontstaan voor mensen en dieren

Overwegende dat
Zodoende voorkomen en zeker het vestigen van Wolventerritoria in Drenthe onwenselijk is
De provincie verantwoordelijk en kader stellend is voor het Natuurbeleid in Drenthe

Van mening zijnde dat
Er in onze provincie geen ruimte is voor een groot roofdier als de wolf.

Verzoeken
Het college van GS de mogelijkheden binnen de Europesche regelgeving te onderzoeken om een nulstand van de Wolf in Drenthe na te mogen streven en te handhaven en mocht de uitkomst negatief zijn om te lobbyen bij de Staat en de Europese Unie om dit alsnog mogelijk te maken
en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de PVV fractie
Sonja Kort