De PVV maakt zich zorgen over de komst van de wolf naar Drenthe. Het aantal wolven en roedels neemt in Duitsland steeds verder toe er heeft zich al een paartje gevestigd in het Duitse Meppen waarvan uit beelden bekend is dat zij 5 jongen hebben gehad dit jaar. Deze jongen zullen zich ook ergens moeten vestigen en vanuit het Duitse Meppen is het maar een klein stukje lopen naar Nederland naar Drenthe.

Algemene beschouwing bij de Voorjaarsnota 2018

 1. De energietransitie in Drenthe

De grootste opgave waar GS zich voor gesteld ziet is het bijdragen aan de CO2-reductie om in 2020 20% te bereiken en er zelfs voor te zorgen dat de provincie Drenthe in 2050 CO2-neutraal zal zijn. Dromen, dagdromen, dat mag, het is een ongevaarlijke en een plezierige bezigheid, maar als dit gaat leiden tot enorme kosten en enorme aantastingen van de natuur en het landschap, dán wordt het een nachtmerrie, dán wordt het een gevaarlijke en bedreigende activiteit. Juist op de bijeenkomsten over de omgevingsvisie blijkt, dat de bewoners van Drenthe géén besef hebben van de enórme consequenties van de gestelde doelen voor duurzame energie in 2020: 20%, in 2030: 49% en in 2050: 100% CO2-neutraal. Dit allemaal om de door computers voorspelde temperatuurstijging beneden de 2 graden te houden.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief