Onderbouwing agendapunt
Betreft agendering van: Brief van Actiecomite Genóch=Genóch Frl. van d.d. 17 juli 2018

Geagendeerd door
PVV

Vergadering
Statencommissie OGB

In de reactie van GS op het Wolvenplan-IPO (Inter Provinciaal Overleg) en de brief van de Ver. Drentse Schapen en Geitenhouders de vraag: de in de brief gebruikte term ‘territoriale wolven’ daar schrikken wij nogal van: is het de bedoeling van GS om toe te staan dat een of meerdere roedels wolven zich gaan vestigen in Drenthe?

De PVV-fractie vindt het uitermate merkwaardig dat er geen enkele burger aan tafel zit bij de Klimaattafelgesprekken die grote gevolgen zullen hebben voor alle inwoners, voor hun omgeving, directe leefomgeving, milieu, economie enz. en gaat daarom in de Statenvergadering van Dec. 2018 een motie indienen van dezelfde strekking maar dan gericht op de nog te ontwikkelen Regionale Energie Strategie voor Drenthe:

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen

Amendement statenstuk 2018 – 846 (Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018)

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende

- dat de landbouwgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- Landbouwgrond een schaars goed is en de landbouwproductie nodig is voor de Agro-industrie;

De PVV-fractie in Drenthe wilde d.m.v. onderstaand amendement bij de wijziging van de statuten van de provinciale Drentse Energie Organisatie (DEO) windenergie als mogelijk investeringstype onmogelijk maken. Dat is afgewezen door alle andere partijen in de Drentse Staten

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief