Als je op de kaart kijkt is en blijft het duidelijk dat het gebied Assen-Groningen belang heeft bij samenwerking, overleg en gezamenlijke aanpak maar op een of andere manier blijkt toch weer dat het creëren van een extra bestuurlijk lichaam lang niet altijd het gewenste resultaat heeft!

Ik ben er zeker van dat de verantwoordelijke gedeputeerden en wethouders daar inmiddels ook van overtuigd zijn.
Niet voor niets worden 3 programma's geschrapt (Regiopark, Economie en Wonen), dat zal niet zijn omdat deze zo goed geslaagd zijn.
Je kunt je de vraag stellen: wat zou er NIET gebeurt zijn als het orgaan RGA er niet was geweest? [En had dan niet in een normale samenwerking ook kunnen gebeuren? Zonee: brevet van onvermogen tot normaal samenwerken lijkt ons!]
En gaan de resterende en nieuwe onderdelen wel werken? Cq. kunt u plausibel maken dat de RGA als ambtelijk orgaan daar echt voor nodig is?
Denk ook aan moeilijkheid van democratische controle op dergelijke bovenliggende samenwerkingorganen.

Dan over de nieuwe programma's, we hebben die bekeken en als wij ons niet heel erg vergissen wordt er ALLEEN maar geïnvesteerd in Openbaar vervoer, Transveria en P&R (aansluitingen op OV) en in fietspaden (bv. PLUS-routes). Er is blijkbaar in het geheel geen nieuw budget nodig voor verbetering van het autovervoer in de nieuwe programma's. Dat geeft te denken, want de toegankelijkheid van de centra Groningen en Assen voor de auto, bedrijfsbusjes en vrachtwagens is en blijft essentieel voor burgers en bedrijfsleven. Als die bereikbaarheid gefnuikt gaat worden zal dat economisch een negatieve weerslag hebben: minder banen en minder bedrijvigheid in de hele regio. Kunnen wij wat dit betreft gerustgesteld worden? Zijn de budgetten voor het genoemde Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten (pag. 59 – 63 Bereikbaarheid Gron.Assen) al geregeld of worden die door de gemeenten betaald? We vernemen het graag.

Dan nog een inhoudelijke opmerking: De voorliggende toegevoegde plannen in het Uitvoeringsprogramma (pag. 53 ev. van de geactualiseerde netwerkanalyse) zijn niet voldoende S.M.A.R.T. geformuleerd, daar waar dat wel had gekund. Ja er zijn concrete plannen met name voor b.v. P&R en fietspaden en een tijdspad is uitgezet. De bedoeling ervan is dat P&R en die fietspaden intensiever zullen worden gebruikt dan de huidige infrastructuur en daar worden substantiële investeringen voor gepland. Ons inziens dien je dan ook waar mogelijk het beoogde effect te kwantificeren (en niet in de breedte van de betonbaan van 3.5 m. maar:) b.v. hoeveel fietsers per dag gebruiken de oude of huidige route nu en hoeveel gaan dat er naar verwachting worden), alleen dan kun je zien en afwegen of een investering verantwoord is en alleen dan kun je achteraf meten of je bedoelingen gerealiseerd zijn en kun je daar evnt. van leren. Door het kwalitatief te houden is een plan nauwelijks afrekenbaar op zijn doelen, de plannen zijn tenslotte toch geen doel in zich?

Voorzitter nog een slotopmerking over het ambtelijk orgaan RGA: de provincies en gemeenten moeten bezuinigen, maar tegelijk willen ze alle ballen, waaronder de RGA, in de lucht houden.
De fractie van de PVV wil ervoor pleiten om duidelijke keuzes te maken, voorzitter!

Ingebracht door Bert Vorenkamp in de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van 16 oktober 2013 bij de behandeling van het document 'Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen (RGA) 2013 Blijvend perspectief'

 

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief