Bij het bezoek aan de inloopmiddag en avond op 20 mei j.l. te Klijndijk bleek dat er naar aanleiding van de geprojecteerde presentatie en het getoonde materiaal nogal wat onrust bij een deel van de inwoners van onder meer Klijndijk en t'Haantje ontstond over 'of de vergelijking die binnenkort gemaakt zal worden tussen de eventuele aansluiting Klijndijk en de eventuele aansluiting Emmen-Noord/Oodoornerweg wel realistisch en eerlijk zal plaatsvinden'.

Vraag: Mogen wij er op rekenen dat er een volwaardig uitgewerkt plan komt voor de aansluiting Emmen-Noord zoals die ook voor de aansluiting Klijndijk is opgesteld en dat er in de vergelijking met alle aspecten van de uiteindelijke verkeerssitutaties tussen beide varianten rekening zal worden gehouden? Deze aspecten dienen o.i.z. ook te behelzen de eventuele meerkosten van doorstromingsbevorderende maatregelen die eventueel nodig zijn op de N381 tussen het centrum van Emmen en de kruising N381-N34 westelijk van Emmen. Is die weg wel berekend op de extra toename in spitsverkeer ook gezien de te voorziene toename qua bezoekers DPE, toename van de economie etc.? Hoe zit het met de toekomstige aanrijtijden van Ambulances en Brandweer ten noorden van Emmen bij eventuele verkeersremmende maatregelen op de route Emmen-Noord - Klijndijk? Etc.

Gaat daar allemaal rekening mee worden gehouden in de aankomende vergelijking?

Vraag gesteld door Bert Vorenkamp tijdens de rondvraag van P.S. van 28 mei 2014 aan Gedeputeerde Staten.
Het antwoord van Gedeputeerde H Brink kan samengevat worden als volmondige bevestiging onze laatste vraag.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief