Het is op zich goed dat er een kader geformuleerd wordt voor de subsidietoekenning voor Regionale en Innovatieve Projecten door de RGA (samenwerkingsverband Regio Groningen Assen).
Daar staan we achter. Niet achter subsidies als zodanig natuurlijk maar als die er toch moeten komen dan liefst wel op een zo duidelijk mogelijke en ingekaderde wijze. Je kunt je natuurlijk afvragen of de regio met de subsidies geregeld vanuit het voorgestelde kader nu opgestuwd gaat worden tot grotere hoogte.

Laten we het hopen.
Graag horen we wel van de RGA als er zaken in staan die te belemmerend werken, dan moet het kader misschien bijgesteld worden. 
In ieder geval is de PVV-fractie van mening dat de ondersteunde projecten echt gericht moeten zijn op economische ontwikkeling van het gebied! Nogmaals: "Wij willen dat deze projecten echt gericht moeten zijn op economische ontwikkeling van het gebied!"
 En daarom maken wij ons zorgen over de laatste regel van speerpunt 1 op pagina 2 waar sprake is of op zijn minst lijkt te zijn van inzet op Natura2000 projecten en overige Natuur-uitbreidingsprojecten, etc. Wij willen daarom het deel tussen haakjes uit die regel geschrapt hebben!

Ingebracht door Bert Vorenkamp bij de behandeling van het Subsidiekader Regio Groningen-Assen tijdens de Commissie Omgevingsbeleid van 11-6-2014

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief