Toekomstgerichte Landbouw in Drenthe?

De agrarische sector is voor de PVV en voor Drenthe van groot belang. In de vorige OGB heb ik daar al over gesteld dat er per fte in de landbouw 1,5 fte toegevoegd kan worden voor bouw en installatiebedrijven en andere dienstverlenende activiteiten. Ik heb echter de zaken fors onderschat.

Buiten beeld bleef nl. hierin de Agribusiness, het geheel van verwerking, toelevering en distributie. Daar blijkt in Drenthe nog eens een veelvoud van 6,5 fte per puur agrarische fte mee gemoeid en samengevoegd is deze sector voor de werkgelegenheid zo 1,75x zo belangrijk als de vrijetijdssector in Drenthe. In aantallen banen uitgedrukt: Agro + Agribusiness leveren in Dr. totaal 25.500 fte en de vrijetijdssector in Dr. totaal 14.500 banen.

We praten hier dus over de belangrijkste sector qua werkgelegenheid in z’n totaliteit en daarbij moeten we in het oog houden dat de Agro en Agribusiness in toenemende mate geavanceerd zijn. Op de laatste door de prov. georganiseerde Innovatiemiddag Veenkoloniën werd door de voorzitter van LTO-Ned. duidelijk gemaakt dat de Landbouwsector graag de internationale concurrentie aan wil gaan, dat de Ned. sector vooroploopt met innoveren en dat onze agrariërs ook graag innoveren omdat ze dat leuk vinden, dat bleek ook uit de gesprekken die ik met agrariërs daar heb gevoerd. De fractie van de PVV staat in beginsel dan ook niet afwijzend tegen het voornemen om 4,9 miljoen uit de investeringsagenda in te zetten voor dit Programma. Maar we hebben nog wel een paar belangrijke kwesties waar we nog niet uit zijn:

1.
Het programma is bedoeld om de grootste groep bedrijven/ het peloton mee te krijgen met de huidige koplopers en er is een stuurgroep waar de natuurorganisaties 4 zetels hebben en de landbouw 2. Het voor de PVV-fractie belangrijkste punt is dat het meedoen met het programma geheel echt vrijwillig dient te zijn en dat bedrijven niet door b.v. pesterijen toe gedwongen worden. Wij willen graag van de gedeputeerde een bevestiging hiervan.

2.
Dan gaat er gestreefd worden of tenminste onderzoek gedaan worden naar grootschalige invoering van biologische landbouw. Op Pagina 3 van de beleidsbrief staat dat er onderzoek zal komen naar de markt voor biologische landbouw in Dr. voor 10% en maar liefst 50% en zelfs 100%. Ik neem aan dat bekend is dat de huidige wereldbevolking niet gevoed kan worden als alle landbouw biologisch zou worden en dat NL nu ook al niet in zijn eigen voedselvoorziening kan voldoen.

Biologische landbouw geeft gewoonlijk lagere opbrengsten maar die basisproductie is wel nodig voor de agribusiness. Is dit niet problematisch? En is markt ervoor het enige wat onderzocht moet worden? En niet wat dit betekend voor de huidige agribusiness en wat betekend het voor de niet-biologische landbouwsector? B.v. op het gebied van gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen? Misschien zouden de noordelijke gedeputeerden die besloten hebben om biologische landbouw te promoten eens kennis moeten nemen van tegenargumenten zoals beschreven in artikelen als “Biologisch eten is goed fout” in Trouw, van 22 sept. 2013. Het lijkt ook te conflicteren met duurzaamheid. Zo produceert Biologisch vee meer klimaatgassen mocht u dat van belang vinden.

3.
Dit brengt mij meteen op onze laatste opmerking: dit programma zou mede nodig zijn vanwege de klimaatverandering en opvoering duurzaamheid, bedoeld wordt natuurlijk de ‘menselijke klimaat-opwarmingshypothese’ en het verminderen van de CO2 in de atmosfeer. Gaan we met dit programma het klimaat redden?

Als PVV zien we dat niet zitten, daarvoor is dit innovatieprogramma niet nodig want die houden we hiermee niet tegen. Mocht u daar meer over weten zijn wij graag bereid daar enige verdere informatie over te verschaffen. (het klimaat is de facto de laatste paar miljoen jaar een 8 baan met sterke dalingen en stijgingen van de gemiddelde temperatuur op aarde). Als commissieleden geïnteresseerd zijn in enige contraire informatie over de menselijke klimaathypothese ben ik graag bereid e.a. toe te zenden waaronder meer dan 50 recente uitkomsten (van 2017 met grafieken onderbouwd) van onderzoeken die deze hypothese minstens kritisch beschouwen.

Ik wil afsluiten met een uitspraak van de voorzitter van werkgroep III van het IPCC over de doelstelling van de klimaatakkoorden en de klimaat-politiek Dr. Edenhofer (Neue Zuricher Zeitung nov. 2010): “Dat wij door klimaatbeleid feitelijk de welvaart op de wereld herverdelen” en ‘dat het een illusie is om te denken dat het veel te doen heeft met milieupolitiek’.

Opmerking: De PvdA bleek tijdens de commissievergadering zeer blij met de uitspraak van Dr. Edenhofer: “voor de PvdA een reden om nog sterker in te zetten op klimaatbeleid!”. Laten we hopen dat de PVV niet de enige partij is die hier wel een probleem in ziet.

Overigens heeft geen enkel commissielid enige belangstelling getoond voor informatie die de menselijke klimaatopwarmingshypothese niet ondersteund.

Uitgesproken door Bert Vorenkamp tijdens de Commissie Omgevingsbeleid 21 juni 2017

BertV 2013 smal