In de reactie van GS op het Wolvenplan-IPO (Inter Provinciaal Overleg) en de brief van de Ver. Drentse Schapen en Geitenhouders de vraag: de in de brief gebruikte term ‘territoriale wolven’ daar schrikken wij nogal van: is het de bedoeling van GS om toe te staan dat een of meerdere roedels wolven zich gaan vestigen in Drenthe?

De beantwoording van deze vraag zal schriftelijk door GS afgehandeld worden.

Als antwoord daarop volgde de mededeling door de PVV dat: we i.v.m. deze 2 stukken moties met de volgende strekking denken te gaan indienen bij de volgende PS-vergadering: een voorstel tot een nulstandsbeleid voor wolven in Drenthe (net als voor wilde zwijnen) en om de tegemoetkoming voor schadepreventiemaatregelen te verhogen conform de schaderegeling in Duitsland en om evnt. deze op onze buren te verhalen. (Duitsland is de veroorzaker van de schade door hun natuurbeleid).

Vraag gesteld door Bert Vorenkamp tijdens de behandeling van de ingekomen stukken bij de commissie Omgevingsbeleid van 5 dec. 2018

BertV 2013 smal

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief