Amendement statenstuk 2018 – 846 (Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018)

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende

- dat de landbouwgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- Landbouwgrond een schaars goed is en de landbouwproductie nodig is voor de Agro-industrie;


- dat de natuurgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- dat het Drentse landschap bestaande uit landbouwgebieden en natuurgebieden van groot belang zijn voor de leefbaarheid van de Drentse inwoners;
- dat het Drentse landschap van grote betekenis is voor de sector Toerisme en Recreatie
- dat de genoemde sectoren Agro-complex en Toerisme en Recreatie belangrijke economische sectoren zijn voor de Drentse werkgelegenheid;
- dat er buiten de landbouw en natuurgebieden voldoende mogelijkheden zijn om parken met zonnepanelen te plaatsen:
n.l. op daken van woningen en overige gebouwen alsmede op niet gebruikte terreinen, zoals langs snelwegen, en achter bedrijfsgebouwen op industrieterreinen;

Overwegende

- dat het verstandig is om duidelijk te zijn naar potentiële investeerders in zonneparken

BESLUITEN:

de tekst van artikel 2.24 sub a van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 als volgt aan te vullen:

“ a. dit gebeurt op een wijze die passend is binnen het landschap, met uitzondering van plaatsing van zonne-akkers op landbouwgronden en in natuurgebieden, en;” ’

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten

 Ingebracht door Bert Vorenkamp bij de behandeling van de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 tijdens de PS-vergadering van 3-10-2018

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief