De PVV-fractie heeft de brieven van LNV over het stikstofbeleid en de nieuwe beleidsregels erover van de Provincie geagendeerd (4 maart 2020) omdat wij menen dat dit niet zonder openbaar debat mag passeren. Met het externe salderen zowel als met het nieuw aangekondigde middel van het ´Verleasen´ dreigt de landbouwsector permanent te gaan krimpen, want als stikstofrechten verdwijnen dan zal in ieder geval de veehouderij inkrimpen. Waarom is dit zo belangrijk?

Voor de werkgelegenheid in het noorden van ons land! De agri-sector in Drenthe is qua werkgelegenheid de grootste dragende economische sector en is qua fte’s 75% groter dan toerisme en recreatie. Die toeleverende en verwerkende handel en industrie kunnen we hier niet missen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Vervanging van boerenbedrijven door natuur zal misschien een paar extra natuurbeheerders werk gaan geven maar weegt echt niet op tegen banenverlies in de agri-sector, die ook nog eens een zeer innovatieve sector is. Daarom is ons standpunt bij extern salderen en bij Verleasing dat de stikstofruimte als het om de agrarische sector gaat, die alleen binnen de sector gebruikt mag worden.
De PVV is van mening dat we de stikstofproblematiek op lange termijn alleen de baas kunnen als we de N2000 status van de stikstofgevoelige natuurgebieden opheffen. Immers Nederland kent helemaal geen wilde natuur, het zijn allemaal aangelegde parken en cultuurlandschappen. Het opheffen van die status is niet het einde van de natuur hier, er zijn immers talloze natuurlijke delen in Drenthe zonder die status!?
Als afsluiter nog een opmerking over wat het autoverkeer vanwege de stikstof vanaf half maart wordt opgelegd: in NL mag het autoverkeer niet meer sneller dan 100 km/u. Dat heeft NL blijkbaar als enige in Europa ontdekt, terwijl even over de grens in Duitsland juist sprake blijft van onbeperkte snelheid voor het autoverkeer. Er lijkt een parallel te zijn met van het gas af. NL lijkt van het pad af!

Bert Vorenkamp, Statenlid PVV Drenthe, Commissie Omgevingsbeleid 4 maart 2020

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief