Wederom een voorstel (Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit) waarin wordt aangenomen dat wij, de Provincie met een kleine bijdrage wijk- en dorpskernen van een rotte appel af kunnen helpen.

Er is de aanname dat er dan nieuwe functies ontstaan, nieuwe economische initiatieven en dat er arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Het stuk richt zich ook vooral op het aanpakken van verpauperde vastgoed. Dan komen we eigenlijk weer uit bij de projectontwikkelaars, die veel vastgoed bezitten maar er verder geen enkele binding mee hebben. Het maakt hun vaak niet veel uit wat er met het gebouw of de grond gebeurt, zij zijn minder betrokken dan de inwoners van het gebied.

Kijk maar wat er is gebeurt in Emmercompascuum, na het afbranden van Café Abeln heeft de Projectontwikkelaar de grond en de resten gewoon laten liggen omdat hij de grond niet wilde bebouwen. De omwonende en gemeente wilden graag dat dit aangepakt werd maar dit was juridisch gezien niet mogelijk (uiteindelijk was er via de milieuwetgeving wel een mogelijkheid).

Dit geeft maar weer aan dat het soms behoorlijk complex kan zijn om zo’n rotte appel aan te pakken. Maar ook dat de gemeente prima in staat is om dit zelf op te lossen! Laten wij ons als Provincie niet gaan bezig houden met het geven van hier en daar een druppeltje. De Provincie kan het geld ons inziens beter uitgeven aan toonaangevende projecten die uitstralen op de gehele Provincie.

Uitgesproken door Statenlid Sonja
Kort tijdens de Provinciale Statenvergadering van 31 mei 2017
Bij de behandeling van het statenstuk ’ Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2017-791’

Sonja Rixtum small

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief