PVV-Statenlid Harry Bronts heeft donderdag 28-1-2016 ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van De Wolden over de plannen van de gemeente voor een Noodopvang of AZC in het dorp Echten. Hieronder zijn tekst en appél aan B&W en de gemeenteraad:

"De crisis die ons land nu beheerst is die van de invasie van asielzoekers, voornamelijk economische vluchtelingen. De eigen burgers worden verdrongen, voor hen géén voorrang bij het verdelen van de schaarse huizenvoorraad, géén voorrang bij het vinden van werk. Zij moeten de zorg zelf betalen, ouderen staan in de kou, zij worden in toenemende mate aan hun lot overgelaten.

Ook in uw mooie gemeente zijn er plannen voor de komst van een noodopvang/azc.

Een grote groep omwonenden heeft hierover met ons en niét met u contact opgenomen.
Dat moet u toch aan het denken zetten …..

Het plan voor de vestiging van een noodopvang/azc voor maximaal 500 asielzoekers op recreatiepark Van Harte is ingeslagen als een bom.

Allereerst vinden de omwonenden dat er veel onduidelijk is. Dit ondanks brieven, infoavond en een gesprek.

Kan de gemeente Z.S.M. aangeven in welk stadium de besluitvorming verkeert?

Het vermoeden bestaat dat het besluit in de achterkamertjes al is genomen en dat er alleen nog over wat randvoorwaarden gesproken kan worden.
Hoe groot kan de kloof tussenpolitiek en de burger nog zijn.

Het is ook totaal onduidelijk wie er gaan komen. Waar komen deze mensen vandaan? Zijn het gezinnen of alleenstaande mannen? Dat moet u bij een besluit toch meewegen.

Ook als de plannen worden doorgezet en er 200 asielzoekers komen is dit aantal t.o.v. de 300/350 inwoners van Echten buitenproportioneel.

Wij hebben kunnen lezen en tijdens ons bezoek van afgelopen maandag kunnen horen dat mensen nu al psychische klachten hebben. Er heerst angst. 

Gevoel van onveiligheid. Neem dit serieus en zet dit niet weg als onderbuikgevoelens.

Er is geen zicht op wie er komen en gaan. Er is geen goede screening!

Voor veel van deze alleenstaande mannen zijn vrouwen, de paardenmeisjes loslopend wild.

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers? Hoe gaat de gemeente om met incidenten, of wordt dat zoals tegenwoordig mode is onder de pet gehouden?

Het nieuwe college in PS heeft veel aandacht voor de vrijetijdseconomie. Het doel is meer werkgelegenheid, meer recreanten, meer bestedingen. Nu al staat vast dat ondernemers die rondom van Harte zijn gevestigd bedrijfsschade oplopen. Er lopen nu , op dit moment al klanten weg…

Wat gaat de komst van een noodopvang/azc betekenen voor de WOZ waarde van de omliggende huizen?

Kunnen ondernemers hun bedrijf nog wel verkopen? Burgers en ondernemers lopen planschade op. Gaat u dit vergoeden?
Verder zullen die bedrijven die geen asielzoekers op hun erf willen hebben, omdat ze bv gevoelige of dure dieren hebben, extra kosten maken voor bv hekwerk, verlichting. Wie gaat dat betalen?

Ik noemde al de recreatie, nu ook natuur.
De omwonenden vragen zich af wat dit gebeuren gaat betekenen voor de natuurbeleving in diezelfde omgeving. Zij verwachten dat ook hier recreanten wegblijven. Ook daar speelt de angst weer een rol.
Wat is uw visie? 

Dit stuk natuur maakt deel uit van de EHS, en dat levert beperkingen op die mogelijk botsen met de voorgenomen plannen. Wij als PVV zullen daar goed naar kijken.

Het voor langere tijd onttrekken van recreatiewoningen is op lange termijn funest voor de toeristische branche in de omgeving en in Drenthe.
Is hier sprake van permanente bewoning? Veel andere mensen zouden dit ook wel willen.

Economisch mag het dan zo zijn dat er ook werkgelegenheid met zo’n COA Kamp gemoeid is, maar het karakter van het mooie Echten zal worden aangetast.

En als deze noodopvang er toch komt hoe gaan die mensen dan in Echten geïntegreerd worden. Waar gaan de kinderen naar school?

De komst van een noodopvang/azc kan leiden tot sociale ontwrichting van de samenleving.

Voor en tegenstanders komen tegenover elkaar te staan. Inwoners willen onderling geen strijd in een buurt die altijd goed en gezellig is geweest.

Wij doen een appél aan de Raad en aan B&W:

U bestuurt deze gemeente namens de inwoners van De Wolden die u gekozen hebben.
De mensen verwachten dat u in de eerste plaats voor hén opkomt en niet voor mensen die duizenden kilometers hier vandaan niet in staat zijn gebleken hun eigen samenleving succesvol te maken. Mensen die hier onze cultuur onder druk komen zetten, en soms nog erger…

Gemeenteraad kies voor Echten en haar inwoners!!"

Ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van De Wolden op donderdag 28-1-2016 door Harry Bronts, lid van Provinciale Staten van Drenthe voor de PVV, namens een verontruste groep inwoners uit Echten, met name omwonenden van recr.park Van Harte

U kunt hier de inbreng van Harry Bronts in De Wolden nakijken op de gemeentelijke website. Kijk na de 12e minuut.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief