Drentse Ondernemersfabriek noodzakelijk?

Wij lezen in het voorstel van GS: ‘het is helaas nog niet vanzelfsprekend dat starters met een groeiambitie zich melden bij de Ondernemersfabriek’.

Waarom zouden zij ook?

Starters worden al heel goed ondersteund door heel veel partijen in de markt.
Wat is de toegevoegde waarde van de Ondernemersfabriek?

U kunt het ons blijkbaar niet via een A4tje of een elevator pitch uitleggen , maar wij ontvangen een zeer uitgebreid stuk vol met ronkende teksten , pr taal zoals verbinden, en een voor ons nieuw woord ondernemersecosysteem...

Waarom organiseert u dit niet in eigen huis?

Wij lezen in de Directiebrief uit 2016 : teams leveren in de adaptieve netwerkorganisatie kennis, kunde en capaciteit....werken van buiten naar binnen en andersom , gericht op resultaat , integraal denken en werken...
Prima eigenschappen.. Maar nee, u kiest ervoor om buiten het ambtelijk apparaat om een stichting op te tuigen met 1,2 miljoen euro aan overhead kosten.

Wij hebben tijdens de dag van Europa van een van de inleiders horen zeggen.....’gesubsidieerde ondernemersfabrieken werken niet’.
Je kunt jezelf ook de vraag stellen...zouden de geringe aantallen banen die u in dit stuk noemt, voorspelt of hoopt te bereiken ook niet zijn behaald als deze ondernemers geen deel uit zou maken van de Ondernemersfabriek?

Wij zijn absoluut niet overtuigd van nut en noodzaak van deze regeling.

De PVV-fractie is dan ook tegen een voortzetting van de provinciale Ondernemersfabriek.

Uitgesproken door Statenlid Harry Bronts
Tijdens de Commissie Financiën Cultuur Bestuur en Economie van 17 mei 2017

BrontsHJL small