politieDe visie zoals deze is verwoord in de vraagstelling door de fracties van VVD en CDA ondersteunen wij. Sterker nog, wij maken ons grote zorgen over de bezetting van de politie in Drenthe die sinds het opheffen van de rijks- en gemeentepolitie er zeker niet op vooruit is gegaan.

Statenlid voor de PVV

Portefeuille: Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) 

Hier komt de tekst.

Hier komt de tekst.

Hier komt de tekst.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief