politieDe visie zoals deze is verwoord in de vraagstelling door de fracties van VVD en CDA ondersteunen wij. Sterker nog, wij maken ons grote zorgen over de bezetting van de politie in Drenthe die sinds het opheffen van de rijks- en gemeentepolitie er zeker niet op vooruit is gegaan.

Bureaus zijn gesloten of afgewaardeerd naar steunpunten waarvan het merendeel klein is. Waar vroeger in ieder gemeente in ieder geval een bureau was en men 7 dagen in de week aangifte kon doen zonder afspraak moet men nu opzoek naar een locatie die open is. (de openingstijden variëren tussen 9 en 17 uur of 12 tot 17 uur. Het ene bureau is maandag tot donderdag open en een ander maandag tot vrijdag en ga zo maar door. Op zondag is zelfs geen enkel bureau geopend inclusief het hoofdbureau aan de balkenweg in Assen. Vreemd...

Ook de bezetting in FTE ’s is aanzienlijk gedaald (de trek naar de stedelijke gebieden) op dit moment zijn in Drenthe een 650 FTE’s beschikbaar inclusief recherche een flexteam en ondersteunende diensten. In vergelijking heeft Friesland 950 man en Groningen 1009. Met andere woorden, in Drenthe hebben we 1 fte op 758 inwoners, in Groningen is dat 1 op 578 en in Friesland 1 op 693. Is Drenthe zoveel veiliger?


Nog een andere vergelijking is de stad Amsterdam. Amsterdam heeft 834000 inwoners en 2772 agenten op straat (O.S.). De noordelijke 3 provincies hebben 1,722 miljoen inwoners met 2609 agenten op straat. Dit betekent in Amsterdam op 300 inwoners een agent, in het noorden 660 inwoners op 1 agent. Het dus duidelijk dat het zgn platteland het met aanzienlijk minder blauw moet doen.

Het argument “we kunnen uit regio ’s lenen bij calamiteiten” werkt niet. Zie hetgeen in Venlo is gebeurd de afgelopen week en waarbij politiemensen zelf aangaven dat het lenen bij de buren niet werkt. Hoe mooi de korpsleiding en het superministerie nu zelfs met 2 ministers ons doen geloven.

Als je door een aantal rapporten heen leest zoals beheerplan politie 2015 waarin de visie en sterkte tot 2025 wordt besproken en beleidsplannen kom je tot de conclusie dat men krimpt (van ruim 61000 in 2015 naar 58000 in 2020) m.a.w.de bezuinigingen door het kabinet Rutte II er flink in hebben gehakt.

Fout dus, veiligheid is geen issue waar je op bezuinigd en de PVV fractie zou dan ook graag een statenontmoeting willen voorstellen net zoals over het onderwerp ondermijning met de verantwoordelijken voor de politiezorg in Drenthe om van hen te vernemen hoe men in de toekomst de bereikbaarheid en zichtbaarheid van blauw voor de inwoners van Drenthe ziet.

Overigens zouden we ook de brandweer en de ambulancedienst in dit verhaal mee kunnen nemen. Ook daar komen steeds meer problemen aan het licht.

Vraag 2 over de wijze van beantwoording door de CdK (Dhr. J. van Aartsen).

De opvatting over het beantwoorden van schriftelijke vragen is ook voor ons een heikel punt. Antwoorden zijn vaak summier en het lijkt erop dat men het maar lastig vindt als een Statenfractie van dit middel gebruikt maakt om antwoorden over voor hen belangrijke zaken te krijgen.
Dus ook hier onderschrijft zowaar de PVV de zienswijze van VVD en CDA.

Uitgesproken door Statenlid Jan Pottjewijd tijdens de Commissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 8 november 2017
Pottjewijd 2 small

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief