Donald Trump President elect portrait

Dat in de linkse kerk woorden als democratie en draagvlak vooral betekenen dat je het eens bent met hun politiek correcte en elitaire mening werd de afgelopen tijd weer duidelijk onderstreept door de vele protesten die via de media naar buiten werd gebracht.

Democratie is de naam voor een bestuursvorm waarbij een volk zichzelf bestuurt, rechtstreeks of via afgevaardigden. Als de meerderheid van een volk of natie zich bij verkiezingen of referenda uitspreekt, hoor je je daar bij neer te leggen. Zelfs als het in Nederland blijkt dat 30 zetels gaan naar partijen met een communistische achtergrond. Natuurlijk kun je dat op het politieke vlak bestrijden. Je kunt uiteraard protesteren, demonstreren en je ongenoegen uiten maar je respecteert de beslissing van het volk.

Commissaris, Gedeputeerden, collegae Statenleden en verdere aanwezigen.

Je zou zeggen dat je na 5 jaar oefenen in de Staten geen briefje meer nodig zou moeten hebben voor een afscheidsspeech maar niets is minder waar in mijn geval. Blijkbaar ben ik geen echte politicus. Daarom kan ik er maar beter mee stoppen! Bovendien wordt het steeds moeilijker om een plaatsje te bemachtigen op het parkeerterrein. Maar alle gekheid op een stokje:

MOTIE vreemd aan de orde van de dag in de PS VERGADERING VAN 23 september 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 23 september 2015,

Constaterende dat

De Huisvesting van minder draagkrachtige ingezetenen in Nederland steeds meer in het geding komt, vooral omdat er een vergroot aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus ook onderdak verschaft moet worden.

Overwegende dat

De maximale wachttijd voor Statushouders 12 weken bedraagt en de gemiddelde wachttijd voor kandidaten voor een sociale huurwoning in Drenthe 29 maanden. Dat deze wachttijden ongetwijfeld zullen oplopen gezien de instroom van vluchtelingen.
Van mening zijnde dat
Er sprake zou moeten zijn van gelijke behandeling van sollicitanten naar sociale woningen, zodat de urgentie tot toewijzing voor alle partijen dezelfde is.

Indrukwekkend hoe 8000 mensen, jong en oud, de paden van kamp Westerbork vulden met één gemeenschappelijk doel; eer te betonen aan de vele, vooral Joodse, Nederlanders die hier werden "verzameld". Bijeen gebracht om verder getransporteerd te worden naar vernietigings- en werkkampen zoals Sobibor en Dachau.

De gewelddadige acties van moslimterroristen in Parijs hebben aangetoond wat de realisten onder ons al een tijdje wisten. Deze mensen die met de kreet "Allahoe akbar" en "De profeet is gewroken" mensen afslachtten hebben een "geloof" waarin geen plaats is voor tolerantie. Ze zullen steeds een excuus vinden om het afslachten van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te rechtvaardigen! Al was het alleen maar omdat je in hun ogen een ongelovige bent; iemand die er een andere mening en een andere levensstijl op na houdt.
Het ergerlijke is dat zij vinden dat zij ons hun mening, hun wetten, hun Sharia kunnen en moeten opleggen. En dat is precies waar Pim Fortuin en Geert Wilders voor waarschuwden!

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief