Ben ik schuldig omdat ik blank ben?

Ik werd op de laatste dag van de oorlog geboren in Eindhoven. Het zuiden was toen vanaf september bevrijd maar daar had ik toen natuurlijk geen weet van.
Naarmate ik opgroeide kreeg ik, al dan niet, met discriminatie te maken. Of misschien was discriminatie wel niet het goede woord; je begon te begrijpen dat mensen verschillend waren.

Lees meer: Ben ik schuldig omdat ik blank ben?

Trump hatelijk weggezet als “foute” President

 

Donald Trump President elect portrait

Dat in de linkse kerk woorden als democratie en draagvlak vooral betekenen dat je het eens bent met hun politiek correcte en elitaire mening werd de afgelopen tijd weer duidelijk onderstreept door de vele protesten die via de media naar buiten werd gebracht.

Democratie is de naam voor een bestuursvorm waarbij een volk zichzelf bestuurt, rechtstreeks of via afgevaardigden. Als de meerderheid van een volk of natie zich bij verkiezingen of referenda uitspreekt, hoor je je daar bij neer te leggen. Zelfs als het in Nederland blijkt dat 30 zetels gaan naar partijen met een communistische achtergrond. Natuurlijk kun je dat op het politieke vlak bestrijden. Je kunt uiteraard protesteren, demonstreren en je ongenoegen uiten maar je respecteert de beslissing van het volk.

Lees meer: Trump hatelijk weggezet als “foute” President

Motie geen voorrang huisvesting Statushouders

MOTIE vreemd aan de orde van de dag in de PS VERGADERING VAN 23 september 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 23 september 2015,

Constaterende dat

De Huisvesting van minder draagkrachtige ingezetenen in Nederland steeds meer in het geding komt, vooral omdat er een vergroot aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus ook onderdak verschaft moet worden.

Overwegende dat

De maximale wachttijd voor Statushouders 12 weken bedraagt en de gemiddelde wachttijd voor kandidaten voor een sociale huurwoning in Drenthe 29 maanden. Dat deze wachttijden ongetwijfeld zullen oplopen gezien de instroom van vluchtelingen.
Van mening zijnde dat
Er sprake zou moeten zijn van gelijke behandeling van sollicitanten naar sociale woningen, zodat de urgentie tot toewijzing voor alle partijen dezelfde is.

Lees meer: Motie geen voorrang huisvesting Statushouders

Afscheidrede Ad van Berkel als Statenlid PS-Drenthe

Commissaris, Gedeputeerden, collegae Statenleden en verdere aanwezigen.

Je zou zeggen dat je na 5 jaar oefenen in de Staten geen briefje meer nodig zou moeten hebben voor een afscheidsspeech maar niets is minder waar in mijn geval. Blijkbaar ben ik geen echte politicus. Daarom kan ik er maar beter mee stoppen! Bovendien wordt het steeds moeilijker om een plaatsje te bemachtigen op het parkeerterrein. Maar alle gekheid op een stokje:

Lees meer: Afscheidrede Ad van Berkel als Statenlid PS-Drenthe

Herdenking Westerbork 4 mei 2015

Indrukwekkend hoe 8000 mensen, jong en oud, de paden van kamp Westerbork vulden met één gemeenschappelijk doel; eer te betonen aan de vele, vooral Joodse, Nederlanders die hier werden "verzameld". Bijeen gebracht om verder getransporteerd te worden naar vernietigings- en werkkampen zoals Sobibor en Dachau.

Lees meer: Herdenking Westerbork 4 mei 2015