Toen wij de windturbines op de agenda zetten, nu bijna 2 jaar geleden zei ik dat het leek of we op een rijdende trein stapten. U zei na afloop met een knipoog dat ik dat argument maar één keer mocht gebruiken. Maar vandaag gebruik ik hem weer, voorzitter.
Er is veel gebeurd; alle argumenten die vóór windturbines pleitten zijn inmiddels onderuit gehaald, het draagvlak in de zoekgebieden is volkomen verdwenen maar we zitten nog steeds in die trein!

En het lijkt of niemand uit het raam wil kijken om in te zien dat hij regelrecht de afgrond in rijdt.

De gedeputeerde Munniksma heeft een interessante simultaanpartij geschaakt, waarbij, als we hem moeten geloven, hij die met Den Haag heeft verloren, maar van het IPO heeft gewonnen Ook de partij met de gemeenten en de Provinciale Staten leken snel gewonnen.
De grote verliezer van deze schaakpartij: Drenthe en zijn bewoners.

Bij dat eerdere debat, voorzitter, wees ik namens de PVV al op het ontbreken van draagvlak en waren wij mordicus tegen de komst van die vreselijke monsters, die niet alleen het landschap gruwelijk verpesten maar ook nog eens niets bijdragen aan het beoogde resultaat!
Ze zijn niet duurzaam., verminderen hoegenaamd niet de CO2 uitstoot en zijn absoluut niet rendabel. Sterker nog, ze kosten ons een enorme hoeveelheid geld.

Naarmate, ook de voorstanders van de windmolens, zich werkelijk gingen verdiepen in de materie werd het steeds moeilijker om correcte en positieve argumenten te vinden en werd het al gauw een alles omvattend en totaal niets zeggend: "Omdat we dit afgesproken hebben".
Wie vraag ik me dan af. De ongekozen bestuurders in Brussel, De Kunduz coalitie in Den Haag of toch gewoon de lobby van windmolens, bijgestaan door Bosch & van Rijn, het adviesbureau voor windparken.

Nu we het toch over Bosch en van Rijn hebben..
Veel te laat hebben de colleges van Provincie en de betreffende gemeenten ingezien dat de voorlichting ernstig te kort schoot! Daarmee hebben zij een wantrouwige sfeer gecreëerd, die door verbeteringen naderhand niet meer konden worden weggenomen. Sterker nog: Het geheimzinnige gedoe over de onderhandelingen, terwijl er al afspraken waren met de gemeenten maakten het alleen maar erger; net zo goed als de recente nota van beantwoording een regelrechte aanfluiting is en sommige antwoorden een regelrechte belediging t.a.v. de intelligentie van de indieners van de zienswijze. (voorbeelden: 1.2.3 en 1.2.4 op blz. 11) En tegen alle normen in wordt er 18 uur voor deze commissievergadering nog een nieuwe brief gestuurd! Een voortzetting van de constante mist die over dit onderwerp hangt.

Voorzitter: wat het ook niet beter maakte was het gehannes of misschien wel manipulatie met de geluidsnorm die opgeschroefd werd naar 47 Lden, ruim boven het omgevingsgeluid, zeker 's-Nachts in de landelijke omgeving,
De dreiging, ik kan het niet anders noemen, dat er binnen het Lofar gebied windturbines geplaatst gaan worden, is ronduit belachelijk; een project wat Drenthe wereldwijd op de kaart zet en waar voor miljoenen is geïnvesteerd!
Dan het gladstrijken van de knik in de laagvliegroute, die er toch echt inzat voor de veiligheid van de bewoners van diverse woonkernen en het park slagharen. Precies aan de rand van die laagvliegroute, zouden een rij windturbines moeten komen van 200 m. hoogte waarlangs jachtvliegtuigen op hoge snelheid passeren op 75 m. hoogte. Voorzitter, in die laagvliegroute mogen er geen obstakels zijn die de hoogte van 40 m. overschrijden en kabelvliegers en kleine ballons mogen binnen een afstand van 5 km. van de militaire laagvliegroutes niet gebruikt worden.
Wel windturbines van 200 m. hoogte??
Op mijn vraag aan de gedeputeerde Munniksma of molens aan de rand van deze laagvliegroute niet gevaarlijk zouden zijn antwoordde hij vorige week woensdag glashard met "nee"
Nou, voorzitter, De PVV vindt dit onvoorstelbaar onverantwoordelijk en daaruit blijkt weer hoe alles moet wijken voor die verschrikkelijke windturbines.

Wat wij ook erg verontrustend vinden, is de ongeïnteresseerdheid t.a.v. de gezondheidsaspecten voor mens en dier. De aantoonbare klachten die ontstaan door slagschaduw, het constante gezoef van de rotoren en een wat onbekender fenomeen het laagfrequente geluid worden weggewuifd, ons inziens volkomen ten onrechte. Onderzoeken van bv. Møller en Pedersen hebben aangetoond dat mensen de onhoorbare geluiden wel degelijk voelen en kan leiden tot allerlei somatische klachten en VAD (vibro akoestische aandoening) en de Portugese natuurkundige Mariana Alves-Pereira heeft aangetoond dat dit kan leiden tot een hartinfarct.

Voorzitter, ik rond af; De PVV maakt zich ook zorgen om de energie in de toekomst maar kijkt ook naar de economische aspecten. In deze crisistijd is het zeker zo relevant om te kijken naar de VS waar de gas prijzen 3 keer en de electriciteit prijzen 2 keer zo laag zijn als hier. Dat Duitsland behoorlijk worstelt met haar windprojecten. Dat wij veel vaker dan wij denken stroom gebruiken uit de kerncentrales van Frankrijk..

En ik vraag het u nogmaals: Van wie moeten deze enorme torens er komen?
Er bestaat ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht en zeker: "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"
Nog één opmerking aan het adres van gedeputeerde van de Boer, voorzitter:
Zijn voorgangster in deze portefeuille was, laat ik zeggen, zo gepassioneerd bezig met de opwarming van de aarde dat ze er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat ze ons, als afscheidscadeau de koudste lente heeft gegeven sinds de zestiger jaren. Ik zou Henk willen vragen ons ietsje meer van die beloofde opwarming te gunnen.

Ad van Berkel
Statenlid en woordvoerder op dit onderwerp.

Tijdens de commissie Omgevingsbeleid (OGB) van 12-juni is alleen een eerste termijn afgehandeld met een summiere beantwoording. De 2e/3e termijn inzake dit onderwerp zal tijdens de Statenvergadering van 26 juni 2013 worden behandeld.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief