Onbegrijpelijk Voorzitter, dat dit college onze mooie provincie vol wil zetten met afschuwelijke windturbines terwijl toerisme zo'n groot aandeel heeft in onze economie!

Onbegrijpelijk Voorzitter, dat de burger hier in Drenthe straks 280 euro per jaar extra gaat betalen voor de Subsidieregeling Duurzame Energie+ heffing (SDE+); dit bedrag komt boven op de reguliere energiebelasting, samen met de kolenheffing, de CO2 heffing en natuurlijk de hogere BTW. In ruil daarvoor krijgt diezelfde burger 2 op elkaar gestapelde Martinitorens in zijn achtertuin.
Onbegrijpelijk voorzitter! dat we blijven vasthouden aan onrendabele subsidiemolens terwijl de ontwikkeling op energie gebied niet stil staat en dat we in deze tijden van crisis miljarden blijven stoppen in projecten die onze ondernemers hun concurrentiepositie en onze burgers hun koopkracht kosten.

Voorzitter, de PVV heeft steeds gehamerd op het onzinnige van dit beleid, op het ontbreken van draagvlak en gewaarschuwd voor de gevolgen daarvan. Windturbines zijn niet duurzaam, verminderen niet de CO2 uitstoot en zijn absoluut niet rendabel.
Toch denkt deze regering en ook dit college het beter te weten. En net als met de 3%, die heilig verklaard werd zal straks blijken hoe de plank werd misgeslagen.
Net als met de 3% lijkt dit beleid op een halsstarrig vasthouden aan ideeën, achterhaald door de tijd en de omstandigheden. Deze starheid en gebrek aan flexibiliteit maakt de burger bang want het toont onbarmhartig aan dat de regeerders het ook niet meer weten en zeker niet met oplossingen komen.

En, voorzitter, een goed voorbeeld van het aanklungelen en het pappen en nathouden is deze gebiedsvisie voor windenergie die nu ter discussie staat:
Afspraken die gemaakt worden op basis van wensen, zonder dat overzien kan worden hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen zijn gedoemd te mislukken.
Erger wordt het als die afspraken bij gebrek aan visie niet gehaald dreigen te worden.
Maar desastreus wordt het als er dan maar, bij gebrek aan beter, een oplossing omarmd wordt, die aan alle kanten rammelt.

Er kwam verzet....natuurlijk kwam er verzet!
En nu eens niet door de gebruikelijke linkse milieu clubs maar door gewone mensen die de dupe dreigden te worden van de windturbine plannen, door tal van verstandige mensen die terecht vragen gingen stellen, door massa's wetenschappers die voorrekenden waarom die mooi voorgestelde beelden van windturbines niet klopten en zelfs het Centraal Plan Bureau kwam op 14 juni jl. met een zeer nuchtere notitie, waarin zij concludeerden dat het hele windplan het beste uitgesteld kon worden.

Hoewel er ondernemers waren die via de subsidieregelingen brood zagen in windparken geloofden de beleidsmakers er blijkbaar ook niet in want hoe kom je anders op het onzinnige idee om ook Provincies als bv. Drenthe, Limburg en Gelderland op te zadelen met windmolens. Provincies die het vooral ook moeten hebben van bezoekers, op zoek naar mooie landschappen, rust en ruimte. Dat ze nog eens niet voldoende wind hebben is blijkbaar ook niet belangrijk want het ministerie van Economische zaken,Landbouw & Innovatie (EL & I) is zelfs aan het onderzoeken of de SDE+ regeling niet aangepast moet worden aan het windaanbod. Ja, zo kun je een volledig onrendabele windturbine altijd wel rendabel maken. De burger betaalt toch de rekening!

De burger betaalt altijd de rekening! Niet alleen in de vorm van belastingen, waardedaling van hun huizen in de zoekgebieden maar ook met hun gezondheid.
Waar in andere landen de normen worden aangepast om die burger zo veel mogelijk te beschermen, lijkt het of ze hier aangepast worden om toch maar vooral windturbines te kunnen plaatsen. In Denemarken is de absolute geluidsgrens voor woongebieden 37 dB. en worden ook de laagfrequente geluiden in het normstelsel meegenomen, terwijl hier de norm naar boven wordt bijgesteld, volledig voorbijgaand aan het feit dat windturbines gewoon doordraaien als er wind is, dus ook 's-Nachts. Over laagfrequente geluiden wordt hier amper gesproken Ook de norm voor afstanden tussen windturbines en woon/werkobjecten is in Denemarken al weer opgetrokken naar 700m.
Hier, voorzitter is dat nog steeds 500m. terwijl men het in Duitsland en Frankrijk al heeft over 1500 m., in Engeland nog meer en in Australië en Noord Amerika houdt men zelfs 2,5 km. aan.

Voorzitter, deze gebiedsvisie begon in zijn ontwerpfase met maximaal 280 Mw, toen werd het 280 zonder maximaal, inmiddels is het 285,5 en wat wordt het uiteindelijk? Wordt straks heel Drenthe vol gezet?

Onbegrijpelijk!

Onbegrijpelijk, dat deze gedeputeerde de notitie van het Centraal Plan Bureau volkomen negeert en stug doorgaat met zijn plannen.

En totaal onbegrijpelijk, voorzitter, dat volksvertegenwoordigers niet luisteren naar de signalen die ze horen. Het zijn zeker niet alleen maar emotionele kreten zijn maar goed onderbouwde betogen Wij zijn net getuige geweest van het burgerinitiatief waar 1100 handtekeningen werden aangeboden..
In die zin heb ik ook bewondering voor de gemeenteraad van Borger Odoorn die bijna unaniem de gebiedsvisie voor windenergie afwees en zich niet liet chanteren door de Rijkscoördinatie-regeling.
De Partij Voor de Vrijheid roept de Provinciale Staten op om in het belang van de burgers die zij vertegenwoordigen de rust, ruimte en gezondheid in onze mooie Provincie niet te verpesten door het plaatsen van deze 200 m hoge gedrochten. De PVV in Drenthe roept op om "NEE" te zeggen tegen de gebiedsvisie en daarmee "NEE"tegen de windturbines.
De PVV wil dat de kiezer getuige kan zijn van wie voor en wie tegen stemt en zal daarom om een hoofdelijke stemming vragen.

Dank u wel voorzitter

Spreektekst Ad van Berkel tijdens het Statendebat over de Gebiedsvisie Windenergie op 26 juni 2013

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief