Hier zitten 41 volksvertegenwoordigers maar als het volk ze nodig heeft zijn ze niet thuis!
Schandalig!
Deze partijen, met uitzondering van de PVV, willen windturbines!
Ze huilen krokodillentranen als de gedupeerden klagen en gaan gewoon door met hun plannen. Geen wonder dat de Drentse mensen het vertrouwen verliezen in dit soort elite.

Vanaf het begin heeft de PVV gewaarschuwd dat het draagvlak ontbrak bij deze plannen, voor de spanningen die ontstonden in de gemeenschap, voor gezondheidsproblemen en overlast en voor de problemen die zouden ontstaan als de windturbines er toch zouden komen.

GS en het overgrote deel van PS lieten zich leiden door Europa en de afspraken die daar gemaakt werden. Een bekende zin uit een bekend boek schiet me te binnen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

De mensen die opstonden tegen de komst van de windturbines zijn niet dom of onwetend en sinds ze in 2010 geconfronteerd werden met de plannen van de Provincie zijn ze bijna experts op het gebied van windenergie. Als nu in 2014 een onderzoek naar het draagvlak uitwijst dat 82 % van de direct omwonenden en ruim driekwart van de ondervraagden sterk tegen de plannen zijn, dan moet daar naar geluisterd worden!

Wordt het niet eens tijd voorzitter dat wij als volksvertegenwoordigers pal achter onze burgers gaan staan zodat ze weer het gevoel krijgen dat er inderdaad naar ze geluisterd wordt en dat ze niet weer teleurgesteld de raadszaal uitlopen zoals gisteren in Gieten.

De PVV dient deze motie in (zie hieronder) die de enig juiste conclusie trekt uit het draagvlakonderzoek van het windpark "Drentse Monden en Oostermoer"
Ik daag u uit om het volk weer echt te vertegenwoordigen en voor deze motie te stemmen!

Bijdrage van woordvoerder Ad van Berkel bij de behandeling van de motie Draagvlak Windenergie van de PvdA, CDA, SP e.a. en indienen van de tegenmotie van de PVV tijdens de Statenvergadering van 17 dec. 2014 (zie onze motie hieronder)

De motie Draagvlak Windenergie werd aangenomen door alle partijen uitgezonderd de PVV (tegen) en onze motie Windpark Drentse Monden en Oostermoer werd verworpen door alle overige partijen.


pvv-90x90 MOTIE vreemd aan de orde van de dag, 

                     PS VERGADERING VAN 17 december 2014

                     Betreffende Windpark "De Drentse Monden en Oostermoer"

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 17 december 2014

Constaterende dat
Uit het draagvlakonderzoek naar het windpark "De Drentse Monden en Oostermoer", uitgevoerd door het bureau EnneĆ¼s, is gebleken dat onder de in- en omwonenden van het gebied waar het windpark mogelijk komt, meer dan driekwart (77,2%) sterk tegen de komst van het windpark is. Onder de direct omwonenden is zelfs 82,1 % sterk tegen de komst van het windpark .

Van mening zijnde dat
De planontwikkeling van het windpark "De Drentse Monden en Oostermoer" vanwege het gebrek aan draagvlak niet voortgezet kan worden.

Verzoeken
Het college van GS de Minister hiervan in kennis te stellen

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de PVV fractie
Ad van Berkel

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief