Commissaris, Gedeputeerden, collegae Statenleden en verdere aanwezigen.

Je zou zeggen dat je na 5 jaar oefenen in de Staten geen briefje meer nodig zou moeten hebben voor een afscheidsspeech maar niets is minder waar in mijn geval. Blijkbaar ben ik geen echte politicus. Daarom kan ik er maar beter mee stoppen! Bovendien wordt het steeds moeilijker om een plaatsje te bemachtigen op het parkeerterrein. Maar alle gekheid op een stokje:

Verschillende collegae Statenleden hadden vriendelijke woorden en vroegen belangstellend naar de reden van mijn afscheid. Zoals ook in de brief naar de CdK stond, had dat met aanhoudende klachten op gezondheidgebied te maken, waardoor ik steeds minder in staat was om mijn werk als volksvertegenwoordiger te doen. Tenminste naar mijn eigen standaard want ik vind dat de Drentse burger mag verwachten dat de door hem gekozen volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk zijn belangen behartigt.

Ik krijg de indruk dat dat wel eens vergeten wordt en daar maak ik me zorgen over.
Een aantal jaren geleden werd er nog gesproken over het betrekken van de burger bij de politiek. Die oproep lijkt volledig verstomd……
Is de burger te mondig geworden? Wordt het uitleggen van moeilijke zaken te lastig?
Hoe dan ook: Ik zie een steeds wijder wordende kloof tussen overheden en de burgers.
Ik maak me daar oprecht zorgen over!

Vaak wordt het argument gebruikt dat ééns in de vier jaar de burgers aan kunnen geven door wie en met welk gedachtegoed zij vertegenwoordigd willen worden en dat zij daarmee de verantwoordelijkheid over moeten laten aan de door hen gekozen volksvertegenwoordigers. Dat klopte misschien wel zo in de tijden dat ons kiessysteem werd bedacht maar vandaag de dag is de gemiddelde burger veel beter op de hoogte van wat er in de Wereld, in Nederland en in Drenthe gebeurd.

In ieder geval kun je constateren dat de politiek vaak mijlen achterloopt bij de opinies en gebeurtenissen die plaatsvinden. Er komen, bijna dagelijks, te veel fouten, fraudes en misstanden aan het licht om het “overlaten aan de politici zonder meer” te kunnen rechtvaardigen en in ieder geval zou het absurd zijn als je dit als burger van dit land zou moeten accepteren. Even absurd is het dat er zoveel bestuursfuncties in handen zijn van politici en hoge ambtenaren die NIET worden gekozen. Eens waren het de “kroonjuwelen” van een partij, waarvan de naam me nu even niet te binnen schiet, om een burgemeester te kiezen en het volk te raadplegen met een referendum maar zelfs die partij vindt dat tegenwoordig maar onzin.

Democratie is geen echte democratie meer als de burgers of andere partijen worden uitgesloten of moeilijk wordt gemaakt om hun stem te laten horen. En democratie is zeker geen democratie meer als afwijkende meningen niet worden getolereerd of een, eufemistisch gezegd, laagdunkend etiket worden opgeplakt.
Te vaak wordt het woord democratisch bijna een synoniem voor het overeenkomen met de mening van een groep, waardoor dat woord zijn betekenis verliest en in feite wordt misbruikt. In ieder geval kun je niet iets democratisch noemen wanneer het aansluit bij jouw mening en iets ondemocratisch wanneer dat niet overeenkomt met jouw gedachtegoed.

De burger verwacht dat zijn bestuurders zorgvuldig omgaan met hun mandaat en begrijpt niet waarom hij moet opdraaien voor de kosten van de vele missers en nog minder begrijpt hij dat er niet wordt geluisterd naar hem wanneer hij en met hem een overgrote meerderheid duidelijk zijn ongenoegen uitspreekt. Nog onbegrijpelijker wordt het wanneer de overheid probeert de publieke opinie te manipuleren en keihard liegt en bedriegt.
Dat roept terecht boosheid op en de burger verliest zijn vertrouwen in de politiek, in de bestuursorganen en ZELFS in de rechterlijke macht. Deze burger verdient beter!
Hij verdient het om gehoord te worden en verwacht terecht dat er in Brussel, in Den Haag maar ook hier in Assen echte democratie bedreven wordt met de nodige daadkracht.
Gelukkig moeten we voortaan betalen voor een plastic tasje. Daarin is wel daadkracht getoond is en is de wereld gered.

Uitgesproken door Ad van Berkel bij zijn afscheid als Statenlid voor de PVV van de Provinciale Staten van Drenthe tijdens de PS-vergadering van 3-febr. 2016

Ad van Berkel blijft betrokken bij de fractie van de PVV Drenthe

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief