Trump hatelijk weggezet als “foute” President

 

Donald Trump President elect portrait

Dat in de linkse kerk woorden als democratie en draagvlak vooral betekenen dat je het eens bent met hun politiek correcte en elitaire mening werd de afgelopen tijd weer duidelijk onderstreept door de vele protesten die via de media naar buiten werd gebracht.

Democratie is de naam voor een bestuursvorm waarbij een volk zichzelf bestuurt, rechtstreeks of via afgevaardigden. Als de meerderheid van een volk of natie zich bij verkiezingen of referenda uitspreekt, hoor je je daar bij neer te leggen. Zelfs als het in Nederland blijkt dat 30 zetels gaan naar partijen met een communistische achtergrond. Natuurlijk kun je dat op het politieke vlak bestrijden. Je kunt uiteraard protesteren, demonstreren en je ongenoegen uiten maar je respecteert de beslissing van het volk.

 Alle verhalen van bestuurders over het domme volk dat niet weet wat goed voor hen is, is respectloos en bovendien niet waar. Maar nog erger wordt het als deze “elite”, waartoe de media zich ook vaak rekent, besluit dat “domme volk” onjuist te informeren. Door met halve waarheden en bepalende bijvoeglijke naamwoorden een toon zetten waardoor het lijkt of ieder weldenkend mens het eens is met deze toon. Waardoor men, twijfelend of hij/zij wel helemaal op de hoogte is, niet direct voor zijn of haar mening uit durft te komen omdat men geïntimideerd wordt door het verbale geweld, toegeschreeuwd via de TV of krant en bovendien misleid wordt door eenzijdige of onjuiste berichtgeving.

Natuurlijk krijgt ook de nieuwe president van de VS het nodige over zich heen. Dat is niet erg want het is altijd prima als er tegengas gegeven wordt zodat alles op zijn merites wordt beschouwd. Zo deed ook het niet meer binnenlaten van personen uit diverse landen in het Midden-Oosten behoorlijk wat stof opwaaien. Die tijdelijke maatregel (drie maanden) is lastig voor sommigen maar misschien ook noodzakelijk om de binnenkomende mensen fatsoenlijk te screenen. We hebben de laatste tijd zelf kunnen constateren dat niet alleen het merendeel van de vluchtelingen economische redenen had maar ook dat tussen hen nogal wat potentiële terroristen, jihadstrijders, gauwdieven en profiteurs uit zgn. veilige landen zaten.

Afgezien van het feit of je dit onderschrijft of niet, het is natuurlijk raar dat niemand protesteerde toen Obama ook een inreisverbod afkondigde voor o.a. Irakezen en zich op dezelfde manier uitliet over de terreurdreiging als zijn opvolger, evenals Bill Clinton overigens. Ook hoor je niemand over het feit dat de golfstaten nauwelijks Syriërs opvangen of dat Koeweit de inwoners van vijf moslimstaten geen toegang verleent. Dit lijkt sterk op selectieve verontwaardiging.

In ieder geval doet Trump wat hij belooft en dat kan Rutte niet zeggen. Trump kan dat omdat hij op een democratische manier die macht heeft gekregen door de verkiezingen te winnen en dat kunnen de EU bonzen weer niet zeggen. Blijkbaar was de teleurstelling zo groot dat zijn tegenstanders, die zichzelf notabene democraten noemen, alles uit de kast halen om hem zwart te maken en hun afschuw te laten blijken. Hetzelfde als in Europa gebeurde met een andere, ook democratisch tot stand gekomen, beslissing nl. de Brexit. Het zijn slechte verliezers of het woord democratie betekent bij hen wat anders!

Datzelfde gaat hier natuurlijk ook gebeuren als in Nederland, Frankrijk en Duitsland blijkt dat het volk het niet langer pikt dat zij door een elite op een beschamende wijze worden bedrogen. De democratie zal dan opnieuw geweld worden aangedaan door linkse partijleiders die zich zullen verdringen om te roeptoeteren hoe fout Geert Wilders, Marine le Pen en Frauke Petry wel niet zijn. De van haat verwrongen gezichten van mensen met borden “Nee tegen haat” op het Malieveld doen niet veel goeds verwachten.

In ieder geval zijn deze haatcampagnes een stimulans voor die mensen, die tegen al het politiek correcte “fout”-geroep in, duidelijk genoeg hebben van de politieke gang van zaken in Nederland, in Europa en ook in de VS waar dat inmiddels al gebleken is met de verkiezing van Trump als de nieuwe president van de USA.

Mening van Ad van Berkel, 2 februari 2017

Berkel 1 klein