De PVV fractie in de Provinciale Staten van Drenthe vindt het belangrijk om de realiteit onder ogen te zien. Door je niet te laten verblinden door ideologie of de waan van de dag heb je een betere kijk op de toekomst maar waar ontzettend veel van valt te leren is het regelmatig terug kijken naar ons verleden.

De PVV is tegen windmolens in Drenthe. Waarom?

Onder invloed van een lobby voor duurzame- en CO2 vrije energie werd op Europees niveau de afspraak gemaakt dat in 2020 14% van de te gebruiken energie "groen" zou moeten zijn.
Zoals zo vaak holde daarmee de politiek achter de fanatieke milieugroeperingen aan en werden (voor de zoveelste keer) besluiten genomen die een heel andere impact hadden.
Uit angst om niet politiekcorrect te zijn en bij gebrek aan onafhankelijke informatie moest en zou Europa en dus ook Nederland volgestouwd worden met windturbines.

ex-Statenlid voor de PVV

Functie: Secretaris Stichting PVV Drenthe

Steunfractielid

Hier komt de tekst.

Hier komt de tekst.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief