Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende dat

1. in de begroting opnieuw wordt aangedrongen op de realisatie van de Neder-Saksenlijn
2. het onwaarschijnlijk is dat én de Lelylijn én de verbetering van bestaand spoor in Nederland én de Neder-Saksenlijn doorgang vinden
3. de Neder-Saksenlijn de spoorverbindingen in Drenthe niet wezenlijk verbeteren
4. de Neder-Saksenlijn een enkel-spoors dieseltrein verbinding zal zijn.

1. Laten we beginnen met de begroting zelf: als PVV zijn we blij, dat het een rustige begroting is, die vooral continueert wat er de afgelopen 2 jaar aan beleid is geformuleerd. De Corona crisis is nog lang niet voorbij. Het is onverstandig om in deze onzekere toestand allerlei nieuwe, innovatieve, spannende zaken te gaan ondernemen. De nadruk zou moeten liggen op wat noodzakelijk is om bestaande activiteiten zoveel mogelijk over eind te houden. De gevolgen van de coronacrisis zijn zelfs op een termijn van een jaar nauwelijks te overzien. Gaan de kosten van levensonderhoud voor veel mensen fors toenemen en zullen huishoudens en bedrijven daar flink door in de problemen komen?

De PVV heeft meegewerkt aan het zinvol besteden van 62 miljoen. De afwegingen die toen gemaakt zijn, werden destijds in de pre – corona tijd gemaakt.

Nu zitten we in een tweede coronagolf en als je de deskundigen mag geloven zal er ook nog een derde coronagolf komen.Zelfs als er een vaccin wordt ontwikkeld, betekent dat niet dat niemand meer corona kan krijgen.
Het griepvaccin dat ik ieder jaar braaf krijg (ik behoor tot de risicogroep) verhindert niet dat ik geen griep krijg, alleen de kans dat ik griep krijg is minder.
Als het griepvirus gemuteerd is, dan biedt het griepvaccin nauwelijks bescherming.
Waarom deze inleiding ?

De ‘concept RES’ (Regionale Energiestrategie) werd niet door GS geagendeerd voor behandeling in Provinciale Staten, wat de PVV onbegrijpelijk vond. Uiteindelijk is gezamenlijk besloten dit alsnog te bespreken in de PS-vergadering van 7 okt. 2020. Hieronder ons commentaar erop:

De onderzoekscommissie van Provinciale Staten van Drenthe liet recent een onderzoek verrichten naar draagvlak inzake ‘de energietransitie’. Dit onderzoek “Draagvlak en participatie in de energietransitie” is op 7 okt. 2020 in PS behandeld. Hieronder ons commentaar op de aanbevelingen (die door PS bij meerderheid zijn aangenomen, PVV uitdrukkelijk tegen):

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief