Mijn motivatie

De staat als beschermer van het volk is doorgeschoten. Mensen zijn te weinig verantwoordelijk voor eigen leven en welzijn. Daarom moet de betutteling met subsidies stoppen en moet de rol van de provincie als subsidieverstrekker drastisch beperkt. Te veel organisaties en hun medewerkers kunnen alleen maar bestaan dankzij de gulle rol van de overheid (in dit geval de provincie). De milieuzorg moet tot normale proporties worden teruggebracht. Dat betekent dat het ontwikkelen van de natuur moet worden gestopt.

Bescherm de natuur voor alle milieu-ideologen die 'de natuur beter en oorspronkelijker' willen maken. Ik heb niet de behoefte om carrière te maken in de politiek, ik wil een bijdrage leveren aan een andere politiek, die zich richt op de mensen en hun belangen en niet op megalomane projecten en grote wereldproblemen. Populisme dat de belangen van gewone mensen centraal stelt, is goed en het is een schande dat de zogenaamd democratische partijen zoveel moeite hebben met de wensen van gewone mensen. Zij kennen die wensen wel, maar houden er geen rekening mee.

Een voorbeeld: de energiediscussie wordt gedomineerd door milieuorganisaties die pleiten voor alternatieve en duurzame energie, maar zij vertellen niet dat ieders energierekening door deze alternatieve energievormen veel duurder zal gaan worden. Misleiding van de kiezers dus.

Overig

Ik heb de afgelopen jaren veel gereisd in Europa en veel landen buiten Europa bezocht: deze reizen hebben me geleerd dat de ontwikkelingen in Azië zo snel gaan, dat Europa het gevaar loopt overvleugeld te worden. Nu al wordt er wat meewarig over het decadente Europa gesproken. Vooral de Chinezen kennen hun eigen kracht en laten zich niet afremmen. Daarom pleit ik voor een autonoom Nederland, dat zijn eigen wetten en regels stelt en zich niet ondergeschikt maakt aan een bureaucratisch Brussel.

Pijlers van de democratische samenleving

Een democratische samenleving is een gemeenschap als de burgers gemeenschappelijke waarden hebben en zich sterker verbonden voelen met de algemene politieke cultuur dan met de cultuur van de etnische of religieuze groepen waartoe ze behoren. In die opvatting ben je in de eerste plaats Nederlander en vervolgens ben je loyaal aan de etnische of religieuze groep.

De gedeelde cultuur heeft de volgende pijlers:

 

 • De regering wordt gekozen door het volk en legt aan het volk verantwoording af.
 • Wetten zijn mensenwerk, niet het werk van god.
 • Burgers accepteren de uitkomsten van verkiezingen.
 • Er bestaat een verplichting gehoorzaam te zijn aan een wettelijke autoriteit.
 • Het monopolie van geweld berust bij de staat.
 • Je speelt geen eigen rechter, je gebruikt geen geweld voor eigen gelijk.
 • Individuen hebben rechten niet groepen.
 • Individuen zijn vrij in hun politieke en religieuze opvattingen zolang de uitoefening ervan niet ingaat tegen een van de pijlers.
 • Er is een scheiding van kerk en staat. Geen geloofsuitingen in de publieke ruimte.
 • Er is een onafhankelijke rechterlijke macht, die geëvalueerd wordt door de politiek. Deze macht is niet absoluut onafhankelijk: rechters zijn geen goden op aarde.
 • Volwassen burgers , mannen en vrouwen, hebben gelijke politieke en wettelijke rechten.
 • Iedere burger heeft de vrijheid zijn mening te uiten, ook als dat een afwijkende mening is.
 • Vertrouwen en eerlijkheid zijn het uitgangspunt van handelen.
 • Fouten worden erkend en berouw getoond. Voor de gevolgen van fouten wordt verantwoordelijkheid genomen.
 • Iedere burger hoort in zijn eigen levensonderhoud te voorzien en zoekt naar werk of accepteert werk als dat wordt aangeboden. De burger maakt pas in noodgevallen gebruik van sociale zekerheid.
 • De burger wil zich ontwikkelen, onderwijs is belangrijk voor iedereen. Naar school gaan is geen plicht maar een vanzelfsprekendheid.