Het bestuur gebruikt de reserves ten behoeve van eigen pensioen

Provinciale Staten heeft ervoor gekozen om de pensioenen van de Gedeputeerden waardevast te houden en geen initiatieven te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de pensioenen van de ambtenaren. Deze keuze leidt tot een bijstorten door de provincie in de voorzieningen pensioenen (pensioenpot bestuurders) van bijna 2,5 miljoen euro vanuit de Provinciale reserves, terwijl de pensioenen in 2009 al op niveau waren gebracht.

Het ontbreekt de bestuurder en de Provinciale Staten aan een basisgevoel voor solidariteit met de bewoners van Drenthe. Wat niet mogelijk is voor de bewoners behoren de bestuurders van Drenthe niet voor zichzelf na te streven.
Het is te gek voor woorden, dat deze bestuurders een waardevast pensioen hebben en dat de burgers met een nullijn en zelfs kortingen op hun pensioen geconfronteerd worden.

Het is dan te gemakkelijk om te zeggen "we kunnen er niets aan doen, de wet geeft ons nu eenmaal deze voordelen" De weigering om zelf het initiatief te nemen om deze bevoorrechte positie ongedaan te maken geeft aan dat wat voor iedereen geldt kennelijk niet hoeft te gelden voor de bestuurders.

De PVV heeft tot twee keer toe gepleit in de Provinciale Staten om vanuit de provincie Drenthe het initiatief te nemen om aan deze ongewenste situatie een eind te maken, maar bleef vrijwel alleen staan in haar pleidooi (alleen de SP gaf steun).

De PVV zal dit ongelukkige en onrechtvaardige punt aan de orde blijven stellen. De pensioenen en uitkeringen van bestuurders kunnen niet in een tijd van kortingen op pensioenen en uitkeringen van burgers op kosten van de Drentse burger verbeterd worden.

Aan de orde gesteld door Nico Uppelschoten tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 19 December 2012