De EHS blijft uitnodigen om een betoog af te steken en om over de principes van de EHS te praten, zeker als je hier de stukken weer leest, lijkt het meer een sprookje dan werkelijkheid, het is meer een geloof geworden.

Als je kijkt naar de opmerkingen: er zou door de EHS meer natuur komen, de biodiversiteit zou worden versterkt, planten en dieren zouden zich gemakkelijk kunnen verplaatsen door de ecoducten die we aanleggen, minder kans op uitsterven van diersoorten, er zou een kwaliteitsverbetering van de natuur komen, het zou zelfs goed zijn voor de klimaatverandering (de natuur zou beter voorbereid zijn op de verandering van het klimaat) . Alleen dat zijn geen feiten; dat zijn dogma's. En het probleem met dogma's is: ze zijn moeilijk te bestrijden, daar moet je dan in geloven. Voor ons is het een beetje een geloof geworden. Echte natuur is, lijkt het wel, natuur waar biologen en landschapsarchitecten tevreden over zijn, waar de juiste planten en dieren leven, let wel de 'oorspronkelijke', de planten en dieren die er nu zijn, zijn soms niet goed, waar het juiste uitzicht bestaat: de beekdalen moet je kunnen zien en daarom moet je bomen weghakken, zichtlijnen in het bos moeten er zijn, daar moet je ook bomen voor omhakken. De natuur moet weer 'Natuur' gemaakt worden, dat is de teneur van het stuk. Natuur moet zelfs mooier gemaakt worden, en deze week konden we zelfs lezen dat kunstwerken, 'èchte kunstwerken' (van kunstenaars), geplaatst worden om de natuur nog mooier te maken. Arroganter kan het bijna niet.
De EHS wordt nu verkleint tot de robuuste EHS, de aanleiding zijn de bezuinigingen. Maar wij zouden willen zeggen: misschien is er ook een andere reden: n.l. bezinning of we wel op de goede weg zijn met de EHS. Is de EHS ook niet ontstaan in de periode waarin er ontzettend veel geld was en niemand zich zorgen hoefde te maken over banen en werkgelegenheid voor mensen? Je kon gewoon geld uitgeven en mooie 'natuur' maken.
Mooie natuur zeg ik: ik rijd regelmatig over de A28 naar het zuiden toe en dan kom ik langs een walgelijke zandhoop bij Spier, en dat is dan een geluidswal, volgens ons een volkomen overbodige geluidswal, die nog aantrekkelijk gemaakt wordt, en het Dagblad van het Noorden heeft ook al meegewerkt door te vermelden dat'ie Rubensiaanse welvingen heeft en zo mooi in het landschap ligt.Wij vinden hem helemaal niet mooi liggen, een totale verspilling van geld, en er is ook nog over een strook van 5 km, als je daar goed op let, een strook van 50 mtr. omgekapt voor die mooie zandheuvel, dat is zo'n 25 ha. bos dat doet er blijkbaar niet toe, om hem nog mooier te maken is er bossage in de middenberm omgehakt en uitgegraven want het oorspronkelijke moeras moet terug komen. Iedere dag rijden er ongeveer 10.000 auto's langs, die genieten van dat uitzicht. De gemeente Beilen heeft ook gemerkt dat als we dan toch kunstmatig bezig zijn dan kunnen wij ook wel bloempjes gaan planten om de aandacht te vestigen op Beilen. Kortom de natuur is 'helemaal voor mekaar' daar. Als je van het zuiden naar het noorden rijdt dan ze je hoe het was, nl. de noordelijke strook: prachtig, als je naar het zuiden rijdt dan schrik je.
De EHS wordt jaarlijks aangepast, dat vinden we fantastisch, maar we hopen wel dat die aanpassing inhoudt dat die EHS kleiner wordt, want ook hier zijn we van mening: hoe kleiner hoe beter.
Als het gaat om de herbezinning zijn we in goed gezelschap: afgelopen zaterdag heeft de voorzitter van Natuurmonumenten aangedongen op een herbezinning over natuurbeheer in Nederland: dat het veel te veel beschermen en koesteren was maar de dat de natuur misschien ook bedoeld is om van te genieten en te gebruiken, laten we veel realistischer gaan kijken wat we met de natuur kunnen doen. Trouwens in juni stond er een groot stuk in de Volkskrant van Prof. Frank Berendse van de Wageningse Universiteit, prof. natuurbeheer, die ook heel duidelijk aangaf dat het natuurbeleid in Nederland aan een herbezinning toe is en dat het misschien wel heel vreemd is om dingen is stand te houden. Hij noemde met name planten en dieren die 'living dead' zijn, zo noemde hij dat, en dat er veel meer gerealiseerd zou moeten worden dat Nederland klein is, dat haar natuurgebieden klein zijn en dat ook ecoducten en ecologische corridors er niet toe leiden dat soorten niet verdwijnen. Sterker nog als er niet voldoende deelpopulaties zijn in afzonderlijke gebieden dan heeft het heel weinig zin!
Het is dus niet dat ik het belachelijk maak, maar er is dus een herbezinning aan gang die zegt: zijn we wel op de goede weg of zijn we doorgeschoten met de EHS?

Dan nog een technische opmerking en vervolgens nog drie vragen:
Het wordt in het Statenstuk wat gemakkelijk vermeld dat de EHS status, als die wordt toegekend aan een perceel, dat dit de huidige functie niet veranderd. Dat klopt. Maar dat is te gemakkelijk! Om niet te zeggen bijna misleidend! Je kunt het vergelijken met: je huis krijgt de status van monument. Er veranderd inderdaad niks aan als je erin woont, maar je zult merken dat ook al wil je het herschilderen of je wilt het uitbreiden of veranderen dan merk je ineens dat het een huis is onder Monumentenzorg, dat je heel wat minder kunt. Om niet te zeggen: als je het wilt verkopen dan zul je ook merken dat die status heel anders is geworden en dat het heel veel verplichtingen geeft! Dat geld ook voor de status van EHS: niet alleen voor de eigenaar/gebruiker maar ook voor de buren van dit perceel omdat die 250 meter zone om de EHS een grote invloed heeft, direct dan wel later.
Dan de vragen: er zijn door ons drie vragen gesteld.
1. Als je de EHS uitbreid, want er zijn nu toch weer een aantal hectares toegevoegd, kost dat de provincie nou geld Ja of Nee? Die vraag is al een keer eerder gesteld (als technische schriftelijke vraag) en beantwoord in een memo van 18 juni door Gedeputeerde Munniksma in heel veel woorden maar als je alles optelt dan is er géén antwoord gegeven. Dus alsnog de simpele vraag als er hectares worden toegevoegd aan de EHS kost dat de provincie geld Ja of Nee?
2. De percelen die de provincie wil verkopen, omdat de provincie een tekort had bij de ILG, zijn die nu ook van de EHS-kaart afgevoerd of staan die er nog steeds op? Opdat mensen weten: welke EHS-percelen vallen er nou weg.
3. Er zijn (ontwerp)kaarten getoond met de percelen die bij de EHS hoorden. Maar dat zijn kaarten die gemaakt zijn voordat de zienswijzen ingeleverd waren. Op grond van die zienswijzen zijn die kaarten weer veranderd, alleen die kaarten hebben de burgers eigenaren, pachters etc. niet gezien volgens ons. Als dat zo is dan zou over die laatste, op grond van die zienswijzen toegevoegde kavels, niet nú besloten mogen worden dat deze bij de EHS horen omdat die eigenaren/pachters, met name de buren van die toegevoegde EHS-percelen niet de kans gehad hebben om een zienswijze in te leveren en aan te geven dat ze er misschien niet zo blij mee zijn. Als dat zo is, dat dus niet de goede kaarten beschikbaar zijn gesteld dan stellen wij voor dat die percelen niet aan de EHS worden toegevoegd en bij een volgende tranche in de normale procedure komen en dat mensen dan een zienswijze kunnen indienen. Afhankelijk van het antwoord zullen wij overwegen een amendement in te dienen om als de gedeputeerde dat niet van plan is middels dat amendement af te dwingen dat die percelen niet aan de EHS mogen worden toegevoegd.

Inbreng bij de herijking EHS tijdens de Statenvergadering op 26 juni 2013 door Nico Uppelschoten (bij behandeling van de 2e termijn van statenstuk 2013-575 '9e Wijzigings Tranche POV')

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief