Reactie van Nico Uppelschoten op het document 'Noordervisie' van de 3 noordelijke provincies:

De Noordervisie is een roman, maar als er zoveel schrijvers bij betrokken zijn dan wordt het al snel een slechte roman, waarbij het voor de lezer moeilijk is en rode draad te ontdekken en deze vast te houden.

Een roman die over de toekomst handelt, moet de lezer verrassen en verbazen, doordat er dingen geschreven zijn die hij zelf niet kent en niet voor mogelijk had gehouden.
Deze roman is een samenvatting van nu al bekende zaken en leidt niet tot een toekomstvisie: de toekomst blijkt een verhaal dat zich ontrolt als een geschiedenis.
Wat dan toch opvalt, is dat:
1. Er veel wordt geschreven over groen, duurzaam klimaatverandering
Er wordt weinig vermeld over gewoon werk voor gewone mensen
het werk is innovatief, biobased of wordt een parel.
2. Welk perspectief op werk wordt de werkenden en toekomstige werkers geboden?
3. De Provincie roept op tot initiatieven op terreinen waarop de Provincie zelf niet meer sturend wil of kan zijn.
De Provincie wil makelen en schakelen en regisseren op terreinen, die niet tot haar terrein behoren. Dit zijn secundaire activiteiten, denk aan het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de drie innovatieprojecten
De Provincie heeft kerntaken geformuleerd, maar die ook weer losgelaten.
4. De primaire activiteiten van de provincie bestaan blijken niet meer te bestaan.
Welke activiteiten gaat de Provincie ondernemen in het kader van de Noordervisie.
1. Wel windmolens, een verspilling van geld en niet duurzaam, het is een onderdeel van de groene gekte met duurzaamheid als geloof, maar geen aandacht voor goedkope en betaalbare energie.
2. Welke bestaande industrieën moeten hoe dan ook behouden blijven. B.v. chemische industrie Emmen en Scheepvaart Winschoten, de zuivelindustrie in Beilen en Hoogeveen.
3. Welke industrieën worden uitgebreid
4. Welke nieuwe activiteiten worden gezocht
   · visteelt in de Waddenzee en Dollard
   · algenteelt in de Waddenzee en Dollard
   · nieuwe gen gewassen
   · nieuwe landbouwgebieden
er zal toch een druk komen op de wereldvoedselvoorziening.
5. Energie
Blijven inzetten op dure energie : voor de bewoners in het Noorden 30 tot 50% duurder. Het groene geloof gaat leiden tot veel hogere energieprijzen.
Alle windmolens ten spijt en het Kijoto verdrag is de CO2 uitstoot wereldwijd niet met 5% afgenomen, maar met 50% toegenomen door de economische groei en de opkomst van een middenklasse in China, India, Brazilië en Indonesië. Daar komen steeds meer kolencentrales, die voor goedkope energie zorgen.
Hoe wordt het Noorden een energiepoort als het alleen maar dure energie heeft
6. Voor de werkgelegenheid gaat goedkope energie bepalend worden, kijk maar naar de recente problemen bij Aldel. Kijk naar de goedkope energie in de VS door de schaliegasrevolutie.
7. Aardgas is een belangrijke grondstof voor de chemische en farmaceutische industrie, het zou alleen nog gebruikt mogen worden als grondstof en brandstof voor kleine huishoudens. Voor de constante energie zijn grote schone kolencentrales en nieuwe kerncentrales nodig.
8. Voor echte innovaties heb je grote bedrijven nodig, welke grote bedrijven worden uitgenodigd om zaken te ontwikkelen.
9. Welke infrastructurele werken worden aangepakt, eindelijk de geëlektrificeerde spoorwegverbinding naar Leer. Een hogesnelheidstrein naar Bremen, Hamburg, Kopenhagen
10. Welke productiebedrijven worden naar het Noorden gebracht onder welke aantrekkelijke voorwaarden
Dit zijn toch allemaal taken, die niet door burgerinitiatieven ontstaan. Dit is en blijft een domein van de overheid die daar afwegingen en beslissingen over moet nemen. Deze kant van dezelfde medaille wordt helemaal niet belicht, het is mooi maar ook gemakkelijk om te geloven dat alles wel goed zal komen door initiatieven van de burger en initiatieven van instellingen.
Verder heeft het ons verbaasd dat als je kennis wilt nemen van de toekomst, dat je blijkbaar gesprekken moet voeren met je dochter en dat deze gesprekken zo waardevol zijn dat ze moeten worden opgenomen in deze roman.
Terug naar het begin van mijn betoog, dit boekwerk is een roman en nu wordt aan ons gevraagd om in te stemmen met deze roman, maar dat is een onzinnige vraag.
Over romans kun je hooguit zeggen dat ze mooi, goed, slecht, saai of meeslepend zijn, maar ermee instemmen kan niet.
Als we toch een waardeoordeel moeten geven dan is dat deze roman slap, onvolledig en niet inspirerend is en aan het belangrijkste voorbijgaat, hoe zullen de bewoners van het Noorden in 2040 hun brood verdienen.
De roman is geschreven door mensen die zichzelf geen zorgen maken over hun werk en inkomen.
Het lijkt zelfs geen roman maar een 'branding'nota, het soort nota´s waarvoor de NRK gewaarschuwd heeft en waarin zo gemakkelijk leuke, bekende en politiek correcte zaken worden beschreven.

Uitgesproken door Nico Uppeschoten tijdens de behandeling van de 'Noordervisie' op de Statenvergadering van 25 september 2013.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief