De rapportage van het risicomanagement ( wat betreft beleid en financiën) van twee grote projecten heeft iets opmerkelijk duidelijk gemaakt: er is een groot verschil tussen het project VIEP (Versnelde Inrichting Eelder en Peizer Diep) en de verbouw van het Drents museum

  • Het is/was een groot project van 42 miljoen, waarvan 13,5 miljoen door de Provincie Drenthe is bijgedragen. Het overzicht was bij GS en PS helemaal niet aanwezig, GS heeft in dit project heel veel bevoegdheden gemandateerd. Het lijkt of deze bestuurscommissie de volledige vrijheid heeft gehad om een mooi groenproject te realiseren: het inrichten van een natuurgebied, dat volgens deze liefhebbers een moeras moest worden, want niets is meer authentieke natuur dan een moeras “natuurlijk”
  • Het zou een overloopgebied moeten worden om de wateroverlast van de stad Groningen te voorkomen en een recreatief uitloopgebied voor de bewoners van de stad te worden.
  • De stad Groningen is bij dit project niet betrokken, terwijl het toch onder de rook van Groningen ligt.  Zou de invulling door Groningen op gespannen voet hebben gestaan met de EHS-invulling van deze moerasliefhebbers?.
  •  Het lijkt of dit project een project was van natuurliefhebbers die elkaar goed kenden (de sleutelfiguren) en die geen controle nodig hadden. Ze moesten met elkaar alleen maar bewaken dat het budget niet werd overschreden. Er is flink geschoven binnen het budget. Het is verwonderlijk dat binnen het ruime budget van 42 miljoen niet de ruimte is gevonden om ook nog de gewenste uitkijktoren van 1 miljoen te realiseren. In een tijd van toenemende armoede moest ook nog een overbodige uitkijktoren gebouwd.
  • De portefeuille van Natuurbeheer is de grote gelduitgever en juist bij deze projecten zou het risicomanagement in orde moeten zijn, des te meer als natuurliefhebbers een groen project mogen vorm geven naar eigen inzicht en met de beste groene bedoelingen. De zorg van de PVV betreft de boeren, die door deze groene projecten plannen hebben moeten stoppen of hun bedrijf niet kunnen uitbreiden of moderniseren. Komt er niet een voedselcrisis aan?    

Bij het Drents Museum is een extern bureau, Draayer en Partners ingehuurd, die het project begeleidde en dus ook het risicomanagement deed; er was een goede projectorganisatie en een interne projectorganisatie bij de Provincie. Het natuurproject daarentegen is niet extern begeleid en er heeft geen risicomanagement plaatsgevonden.  

Reactie van het bestuur: GS heeft slechts gereageerd door de conclusies van het onderzoek te nuanceren en snel over te gaan tot het bespreken van de aanbevelingen.

De vragen die de PVV ook gesteld heeft:

  1. Vindt GS het ook niet verontrustend dat een dergelijk groot project zonder daadwerkelijk risicomanagement heeft plaatsgevonden, met een grote vrijheid van handelen voor de bestuurscommissie?
  2. Hebben de andere grote groene projecten, zoals Dwingelderveld, het beekdal Drentsche Aa ook geen risicomanagement en is daar ook volledige vrijheid voor de natuurliefhebbers?
  3. Zijn er trouwens groene projecten waar onderbesteding plaatsvindt en wat gaat er met het saldo gebeuren?

Opmerking: Het gaat bij dit soort ‘groene’ projecten om vele miljoenen die uitgegeven worden. Het mandateren van derden inzake de besteding ervan zonder voldoende risicomanagement (toezicht etc.) leidt mogelijkerwijs tot besteding ervan aan zaken die oorspronkelijk niet bedoeld zijn en/of tot ‘royaal declareren’ bij de uitvoering. Beide zijn bijzonder onwenselijk volgens de PVV-fractie!

Ingebracht door Nico Uppelschoten tijdens de commissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) van 4-12-2013 bij de behandeling van het interne onderzoeksrapport “Risicomanagement bij grote complexe projecten”.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief