De PVV is het niet eens met het voorstel om de gedragscode van de provincie te wijzigen en deze te wijzigen opdat alleen leden van GS daaronder vallen en niet de leden van PS.
De imagoschade, die daarmee wordt toegebracht aan de politiek en de provinciale politiek in het bijzonder is groot. De huidige regelgeving is niet dubbelzinnig, maar geeft klip en klaar aan dat de integriteitscode van toepassing is op de leden van GS en PS. Er is geen sprake van een misverstand of omissie, de leden van PS zijn welbewust genoemd als vallend onder deze code, omdat het aanzien van de politiek ook bepaald wordt door de leden van PS.

Wat dreigt er nu te gebeuren, de integriteitscode komt nu even slecht uit, omdat een lid van PS onmiddellijk na zijn aftreden in dienst wil treden van de provincie. De in diensttreding is zelfs de reden van zijn aftreden. Het beeld ontstaat nu, dat als regelgeving de Provincie zelf niet goed uitkomt, dat dan deze regelgeving terzijde geschoven kan worden of hij wordt heel snel aangepast. Dit opportunistische en ad-hoc karakter van de politiek mag toch nooit door de politiek zelf gecreƫerd worden?
Het bevestigt een beeld dat al bij veel mensen bestaat over de politiek: regels opstellen voor anderen en daar dan strikt de hand aan houden, maar regels die de politiek zelf pijn doen, daar gaat men soepeler, lichtvaardiger mee om. Waarom is het goed, dat leden van PS niet onmiddellijk in dienst mogen treden bij de Provincie? Dit is om de schijn van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek te vermijden. Leden van PS kunnen door hun stemgedrag en het uiten van beleidsvoorkeuren naar een positie toewerken binnen de Provinciale organisatie.
Dit zijn praktijken, die in sommige landen heel normaal zijn, politici worden daar beloond met een ambtelijke functie. Dat willen we in Nederland en Drenthe toch niet? De zorgen van de OR van de provinciale ambtenaren worden door ons dan ook volledig begrepen en onderschreven. Een gedragscode mag nooit ad hoc veranderd worden. Deze gedragscode moet goed geƫvalueerd worden als er iets veranderd moet worden en moet gelden en moet gelden voor de politici in alle provincies en gemeenten.
AIs er trouwens sprake van een uitzonderlijke situatie, die zou kunnen rechtvaardigen, dat de regels overtreden worden? Er moet een lobbyist benoemd worden voor de provincie Drenthe. Dit moet blijkbaar op stel en sprong gebeuren, want anders loopt Drenthe groot gevaar en zijn de risico's enorm. Dit is toch volstrekt ongeloofwaardig. We hebben toch heel goede lobbyisten in de persoon van de Commissaris van de Koning en de vier gedeputeerden? Zij zijn toch degenen die het lobbywerk moeten doen als het er op aankomt.
Er is dus geen sprake van een uitzonderlijke situatie, die een handelen in strijd met de integriteitscode zou kunnen rechtvaardigen. Het is duidelijk dat de PVV faliekant tegen deze wijziging is en ook van politici verwacht, dat zij zelf niet tegen de regels van de integriteitscode willen handelen.
De integriteitscode is namelijk niet alleen een juridisch instrument om te kunnen optreden als personen niet volgens de regels opereren, maar is ook een norm over hoe je als persoon zelf zou willen functioneren.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten, bij de behandeling van het voorstel 'wijziging bepaling 2.3 van de Gedragscode Integriteit' tijdens de Statenvergadering van Provinciale Staten van Drenthe op 12 maart 2014.

Het voorstel is bij meerderheid van stemmen aangenomen met voor: PvdA, VVD, CDA en CU, tegen: PVV, SP, D66 en GL. Wat dit besluit betekend voor de bestaande reeds getekende gedragscodes is niet duidelijk.

 

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief