Afscheid van Ronald Beimers

Beste Ronald,

Ik wil je namens de PVV fractie in de Statenvergadering bedanken voor jouw inzet voor de PVV. Je bent in een heel moeilijke fase fractievoorzitter geworden van de PVV. Moeilijk omdat het voor ieder van ons nieuw was, maar dat hoort er nu eenmaal bij, nee echt moeilijk was het pas omdat je meermaals geconfronteerd werd met afwijzende reacties. Afwijzende reacties, niet alleen omdat je bij de PVV hoorde, maar ook omdat je fractievoorzitter was van die club.

Verschil in opvatting mag maar afwijzen mag niet, zeker niet als 15% a 20% van de stemmers in het land, de opvattingen van deze partij deelt.

Je kunt niet ontkennen, dat die mensen ook in Nederland leven. De angst om voor die opvattingen uit te komen is echter heel groot, omdat deze PVV sympathisanten merken, dat het leidt tot afwijzing en uitsluiting. Jij hebt dat in de startfase heel duidelijk en later minder direct gemerkt en ook ervaren dat het tot vervelende consequenties leidt.
Als je op je werk lastiggevallen wordt, als je kinderen aangesproken worden op je PVV opvattingen dan wordt het heel naar. De reden dat we per 1 oktober gezamenlijk hebben besloten dat je met een lager profiel ging deelnemen aan de fractie was daar op gebaseerd. Het lijkt erop dat het artikel in de grondwet over discrimineren heel selectief gebruikt wordt. Je mag niet discrimineren op grond van ras, sexe en geloof, maar er is nog een vierde thema, namelijk geen discriminatie op grond van politieke overtuiging.
Het afwijzen van PVV en haar leden kwam overeen met wat ik heb meegemaakt in de vijftiger jaren van mensen met een communistische opvatting werden met de nek aangekeken en buitengesloten.
Je moet nu de Staten verlaten, omdat je eerst je huis in Roden verkocht hebt, een huis gehuurd, vervolgens gezocht en gewerkt aan een nieuw huis. Dat huis staat niet ver van Roden, maar helaas voor ons wel in Leek en dat is in de provincie Groningen, dus moet je het lidmaatschap van de staten van Drenthe opzeggen.
Veel woonplezier in je nieuwe huis en veel succes in je nieuwe baan. Ik weet dat de ervaringen van de afgelopen jaren zeker een bijdrage zullen leveren tot een dieper besef van wat geluk is en tot meer succes in je werk.

Afscheidsspeech uitgesproken door Nico Uppelschoten bij het aftreden van Ronald Beimers als Statenlid tijdens de Statenvergadering van 12 maart 2014.