Doofpot Eurochamp blijft voorlopig nog gesloten

Het is een bijzondere situatie dat een lid (en mogelijk zelfs meerdere leden) van de Onderzoekscommissie Eurochamp vraagt om opheffing van de geheimhoudingsplicht die hem is opgelegd als lid van deze commissie. Blijkbaar zijn er dingen gezegd, gedaan of juist nagelaten, die bij hem de behoefte hebben opgeroepen om zich te kunnen uitspreken.

Hij voelt de noodzaak, omdat hij meer weet dan in de debatten aan de orde is gekomen en deze kennis drukt zo zwaar op hem, dat hij op ons een beroep doet om de geheimhoudingsplicht op te heffen en hem in staat te stellen vrijuit te spreken.
Dit verplicht hem niet om te spreken en al helemaal niet om alles te vertellen.
Hoewel, er zijn in deze kwestie al zoveel onduidelijke dingen gezegd, dat het mooi zou zijn als nu eens alles zou worden verteld. Veel halve waarheden creƫren geen hele waarheid.
De vraag waar we nu voor staan, is, dat een lid van PS, die op ons verzoek lid is geweest van een commissie die onderzoekt heeft verricht naar de Eurochamp affaire vraagt of hij ontslagen kan worden van de geheimhoudingsplicht.
Als we hier ja tegen zeggen, dan betekent dat niet, dat alles nu verteld moet worden, maar dat alles verteld kan worden als de betreffende persoon dat wil. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere leden van de commissie. Als zij geen behoefte voelen om iets te vertellen dan hoeven zij dat niet te doen. Het is hun eigen keuze (verantwoordelijkheid) om te bepalen of zij iets zullen zeggen. Het kan best zijn, dat zij er de voorkeur aan geven te blijven zwijgen, ook al is daar geen verplichting meer toe.
Dit alles neemt niet weg, dat je een collega uit de commissie die wel sterk de behoefte heeft om zaken toe te lichten en te verhelderen toch niet mag verhinderen zich uit te spreken. Blijkbaar zijn er zaken gepasseerd, die hem in een moeilijke morele positie hebben gebracht.
Het kan toch niet zo zijn dat PS vervolgens tegen dit verzoek van deze collega nee zegt. Het lijkt dan bijna of eens geheim altijd geheim betekent. Wat is er gebeurd dat er niet over gepraat mag worden?
Welk staatgeheim, welk persoonlijk geheim, welk belang mag blijkbaar niet onthuld worden? Het is te gek voor woorden, dat we een collega, die in de onderzoekscommissie zitting heeft gehad, niet zouden vertrouwen in zijn overweging, dat het nu nodig is om de geheimhouding op te heffen. Of moet de gehele commissie dit aanvragen, nieuwe drempel.
Je zou zo langzamerhand willen dat er een documentaire wordt gemaakt over deze kwestie, want er moet wel veel gebeurd zijn, dat er zo krampachtig wordt vastgehouden aan de geheimhouding.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten bij de behandeling van het verzoek van K.Vester (opheffing geheimhouding leden Onderzoekscommissie Eurochamp) tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014. Bij de hoofdelijke stemming werd het verzoek afgewezen door een meerderheid van P.S. bestaande uit VVD, PvdA en CU. De PVV en overige oppositie stemde voor opheffing.
Er is inmiddels belangstelling getoond door een omroep om een documentaire te maken over deze soap.