Een democratische samenleving is een gemeenschap als de burgers gemeenschappelijke waarden hebben en zich sterker verbonden voelen met de algemene politieke cultuur dan met de cultuur van de etnische of religieuze groepen waartoe ze behoren. In die opvatting ben je in de eerste plaats Nederlander en vervolgens ben je loyaal aan de etnische of religieuze groep.

De gedeelde cultuur heeft de volgende pijlers:

1. De regering wordt gekozen door het volk en legt aan het volk verantwoording af

2. Wetten zijn mensenwerk, niet het werk van god.

3. Burgers accepteren de uitkomsten van verkiezingen.

4. Er bestaat een verplichting gehoorzaam te zijn aan een wettelijke autoriteit.

5. Het monopolie van geweld berust bij de staat. Je speelt geen eigen rechter, je gebruikt geen geweld voor eigen gelijk.

6. Individuen hebben rechten niet groepen.

7. Individuen zijn vrij in hun politieke en religieuze opvattingen zolang de uitoefening ervan niet ingaat tegen een van de pijlers.

8. Er is een scheiding van kerk en staat. Geen geloofsuitingen in de publieke ruimte.

9. Er is een onafhankelijke rechterlijke macht, die geƫvalueerd wordt door de politiek. Deze macht is niet absoluut onafhankelijk: rechters zijn geen goden op aarde.

10.Volwassen burgers , mannen en vrouwen, hebben gelijke politieke en wettelijke rechten.

11. Iedere burger heeft de vrijheid zijn mening te uiten, ook als dat een afwijkende mening is.

12.Vertrouwen en eerlijkheid zijn het uitgangspunt van handelen.

13.Fouten worden erkend en berouw getoond. Voor de gevolgen van fouten wordt verantwoordelijkheid genomen.

14.Iedere burger hoort in zijn eigen levensonderhoud te voorzien en zoekt naar werk of accepteert werk als dat wordt aangeboden.

15.De burger maakt pas in noodgevallen gebruik van sociale zekerheid.

16.De burger wil zich ontwikkelen, onderwijs is belangrijk voor iedereen. Naar school gaan is geen plicht maar een vanzelfsprekendheid.

Mening van Nico Uppelschoten 24 november 2014

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief