Het is me een genoegen om hier namens de PVV een blik op de toekomst te werpen en een nabeschouwing te geven op de verkiezingsuitslag.
Het opmerkelijkst aan de verkiezingsuitslag is niet dat de twee coalitiepartijen verloren hebben, dat was te verwachten. Het opmerkelijkst is ook niet, dat de PvdA zoveel zetels heeft verloren, maar het bijzondere is dat de PvdA zoveel verloren heeft, dat ze niet meer de grootste partij is.
Daarom ontstaat na 70 jaar de situatie dat de PvdA niet langer het initiatief heeft bij het vormen van een nieuw College van GS.

Dat is wennen voor iedereen, zeker voor de PvdA, die gewend was te besturen en die de macht verdeelde.
Het is ook wennen voor de VVD, die zich moest schikken en verkozen was tot meest geliefde coalitiepartner. Nu hoeft de VVD niet zich niet langer te schikken en af te wachten, ze kan nu keuzes maken en de eerste zet doen.
Nu zal blijken of de VVD met de PvdA blijft samenwerken, zij kan nu een keuze maken. Was en is een coalitie met de PvdA de juiste en moet het beleid uit het verleden worden voortgezet.
Een ding staat voor de PVV vast, het beleid moet anders!

We hebben 6 wensen of liever richtingen
1. Natuur, minder nadruk op de natuur, niet dat de natuur onbelangrijk is, maar werk, banen bedrijvigheid zouden meer de nadruk moeten hebben. De lakmoesproef hoort niet te zijn als het maar goed voor de natuur is, dan is het goed voor Drenthe. Niet nog meer natuur ten koste van landbouw en veeteelt.
2. De bereikbaarheid van Drenthe, een betere verbinding van Emmen met Groningen, de N34 verdubbelen, maar ook een goede verbinding van Emmen met Twente, waardoor Emmen het economische hart van Drenthe kan worden. Als je van de N34 de N33 oprijdt, dan is dat een verademing.
3. Het openbaar vervoer. Een echte oplossing voor het openbaar vervoer, het huidige systeem kan financieel niet meer voortbestaan. Particulieren zullen particulieren gaan vervoeren op het platteland en in de kleine kernen.
4. Het vliegveld van Groningen Eelde, laten we er trots op zijn en laten we daar nu eens duidelijk over zijn. Dat is ook een visitekaartje van Drenthe, een exploitatietekort van 500.000 euro over 4 grote aandeelhouders, waar praten we over.
5. Ten slotte de windmolens, het gaat niet alleen om de geplande windmolens, maar ook over besluiten tot het plaatsen van nog meer windmolens na 2020, want dit was toch pas het begin. Wij menen dat niet nog meer gemeenten en bewoners van Drenthe de last van windmolens moeten dragen, dus niet nog meer. Het Nieuwe College moet bestuurlijk ongehoorzaam zijn en tegen Den Haag durven zeggen, we zullen niet meewerken aan het plaatsen van windmolens, we zetten als Provincie de Gemeenten niet onder druk om windmolens te plaatsen. Het draagvlakonderzoek moet gehanteerd bij ingrijpende beslissingen. We werken mee aan andere vormen van energie, maar niet aan het plaatsen van windmolens in Drenthe.
6. Tenslotte de blik richten op de toekomst i.p.v. op het verleden, het erfgoed, het streven om de natuur te restaureren, de musea, de Drentse taal, het verlangen de oude pracht van Drenthe te herstellen, het betekende dat de blik op het verleden gefocust was en dat men met de rug naar de toekomst stond. Bij het terugkijken hoort ook de aandacht voor de Balloƫrkuil en het 2oo-jarig bestaan van Drenthe. Het lijkt of vooral ouderen rustig en plezierig kunnen leven in Drenthe. De jongeren hebben de toekomst en hun moet perspectief geboden worden, voor hen moet het aantrekkelijk worden om in Drenthe te leven. De dynamiek moet gekoesterd worden en niet de terugkomst van het edelhert, of het wildzwijn of zelfs de wolf. Het is alleen maar herstellen, restauratie, wat hebben we als alles gerestaureerd is, een museumprovincie met een heel grote dierentuin.

Als dit nieuwe beleid vorm gegeven wordt, dan is volgens de PVV een andere coalitie nodig dan met de huidige partner. Het is moeilijk zo niet onmogelijk om dit met een coalitie van VVD PvdA te doen, omdat de PvdA het gezicht was van het oude beleid. Als de PVV geroepen wordt verantwoordelijkheid te nemen, dan zullen we dat zeker doen voor dat nieuwe beleid. Als we aan dit beleid mede vorm kunnen geven in GS dan zullen we daar niet voor weglopen.Dit andere beleid is hard nodig en we hopen dat het er komt met of zonder ons, want we willen heel graag de komende periode voor beleid stemmen in plaats van tegen.

De PvdA verdient een groot compliment, ze heeft er mede door de gedeputeerde voor gezorgd dat de Provincie er financieel goed voorstaat en dat er een ander beleid gevoerd kan worden.

Dus afsluitend, VVD:

1. Kies voor een ander beleid
2. kies voor een andere coalitiepartner
3. we zijn bereid dit andere beleid hoe dan ook te steunen
4. we zijn bereid de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van dit andere beleid te nemen

Tot slot:
de kiezer zal dit andere beleid zien als de consequentie van de verkiezingsuitslag. Het kan toch niet zijn dat er gestemd is en er fors verloren en gewonnen is en dat de politieke bestuurders daar kennis van genomen hebben en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Dan geef je de thuisblijvers gelijk, het maakt allemaal toch niets uit: of je gaat stemmen of niet, de politiek gaat gewoon zijn eigen gang!

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten tijdens het formatiedebat in Provinciale Staten van Drenthe, maart 2015

 

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief