De overheid is bij wet verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. Dit betekent voldoende aanbod en een goede bereikbaarheid van dit openbaar basisonderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor het aanbod van het bijzonder basisonderwijs (in de vorm van het betrokken schoolbestuur).
De grote zorg is of dit openbaar onderwijs wel in voldoende mate aanwezig is en blijft.

Een statenbijeenkomst over de krimp in Drenthe maakte duidelijk, dat

- er in veel kernen geen openbaar basisonderwijs is.
- Er zijn in kleine kernen nog wel heel kleine scholen aanwezig met leerlingenaantallen tussen 23 en 50 leerlingen.
- Er komt een nieuwe ronde van krimp aan van minimaal 20%, Er gaan veel kleine openbare basisscholen verdwijnen.

Voor gezinnen met jonge kinderen is het beschikbaar zijn van openbaar basisonderwijs een voorwaarde om zich in een kleine kern te vestigen of daar te blijven wonen.

Gemeenten hebben het openbaar basisonderwijs inmiddels uitbesteed aan openbare stichtingen. Deze besluiten op eigen gronden om scholen te sluiten. Gemeentebesturen kunnen deze besturen vragen om scholen open te houden, maar beneden 23 leerlingen kan dat niet meer, dan stopt na drie jaar de bekostiging.

De gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Ouders kunnen verzoeken om gebruik te mogen maken van leerlingenvervoer, de kosten zijn voor de Gemeente.

Welke leerlingen komen daarvoor in aanmerking?

• Leerlingen met handicap (fysiek, verstandelijk, psychisch),
• leerlingen die naar een school van een eigen richting wensen te gaan
• leerlingen die verder moeten reizen dan 6 km.

Die 6 km-grens is een eigen keuze van de Gemeente, zij kunnen ook kiezen voor een kleinere afstand, waardoor schoolbusvervoer eerder mogelijk wordt. De leerlingen worden dan iedere ochtend opgehaald en 's middags teruggebracht. Landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje doen dat al. Dit is een oplossing die krimpbestendig is en voor grotere basisscholen in grotere kernen kan zorgen.

Deze grotere basisscholen hebben dan meer voorzieningen en kunnen een hogere kwaliteit leveren.

De PVV-fractie roept GS op om bij de Drentse gemeenten deze oplossing te promoten. Wat immers dreigt is nog meer kleine scholen. Kleine scholen op een grotere afstand is geen oplossing, niet voor gezinnen met kleine kinderen en niet voor een vitaal platteland.

Laat Drenthe de eerste provincie worden waar het schoolbusvervoer goed geregeld is. Waar goede basisscholen voor openbaar onderwijs zijn met veel voorzieningen, ondanks het feit dat Drenthe dun bevolkt is!

Ingebracht door Nico Uppelschoten bij de behandeling van het voorstel in de brief van de PVV fractie: “DE SITUATIE VAN DE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS IN DE KLEINE KERNEN” tijdens de commissie FCBE van 28-10-2015

Het voorstel werd door de meeste partijen zeer negatief ontvangen, werd behandeld alsof het een formeel Statenstuk zou moeten zijn, en voldeed volgens een aantal partijen daarom niet aan alle criteria daarvoor (zoals Juridische paragraaf, onderzoek alternatieven etc.). De discussie werd tussentijds afgebroken.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief