De instromers: Drenthe is een kleine provincie met weinig inwoners. Laat GS heel terughoudend zijn met voorstellen om meer migranten op te nemen. Wij hebben momenteel 4500 asielzoekers, er komen nog 2500 (samen 7000) bij en de verwachting is dat dit aantal zal oplopen tot 8000 aan het einde van 2015.
Als alle provincies 8000 vluchtelingen zouden opnemen, dan zouden er in Nederland al 96.000 asielzoekers zijn, dit nog los van de te verwachten gezinshereniging.

Wij pleiten voor het stoppen van de opname, de instroom is en blijft groot. Het is onmogelijk om bij deze aantallen te selecteren, te screenen wie wel deugt en wie niet, het zou al mooi zijn als de juiste identiteit van iedereen kan worden vastgesteld.


De PVV zegt: de Nederlandse grenzen weer handhaven en dicht voor ieder die illegaal toegang wil, dat betekent dat iedereen die hier binnenkomt zonder wettelijke verblijfsvergunning er weer uitgezet wordt en niet van de Nederlandse voorzieningen gebruik kan maken.

Via de sociale media zal dat heel snel bekend worden en worden andere landen, vooral Duitsland het doel van deze vluchtelingenstroom, deze landen wensen immers graag immigranten. Want deze ‘vlucht’ gaat allang niet meer om het zoeken naar veiligheid maar om het bereiken van een beter leven in een land met een zorgstelsel. Als je de verzorgingsstaat wil beschermen, en dat wil de PVV, dan moet je ook nee kunnen zeggen, solidariteit betekent ook mensen kunnen en willen buitensluiten, zoals ook niet iedereen je naaste is.

Het is zeer verontrustend dat de Europese buitengrenzen niet gesloten zijn, dat de landen die de immigranten opnemen niet de consequenties ervaren van deze instroom, die wordt doorgeschoven naar de landen in Noord- en West Europa.

De EU, Mvr. Merkel, vraagt nu aan Turkije of zij de buitengrenzen van de EU willen sluiten.
Turkije moet nu de eigen grenzen richting Europa gaan sluiten opdat de vluchtelingen niet naar de open grenzen van Griekenland en andere Europese grenslanden kunnen gaan.

In de grote echte wereld met realpolitik moet daar wel een prijs voor betaald worden, veel geld van de EU natuurlijk maar ook wensen de Turken:

1. de visa van Turken die naar Europa reizenmoeten worden afgeschaft
2. Turkije wil nog steeds lid worden van de EU en wil de toetredings-chapters versnellen

Het is niet te hopen, dat dit grote moslimland met 75 miljoen inwoners en een geheel eigen en andere cultuur en interpretatie van de democratische rechtstaat lid zou worden van het christelijke/seculiere Europa. Na Duitsland zouden zij het grootste land van de EU worden.

Deze resultaten zijn nu uit onderhandeld door Frans Timmermans, die maar een doel heeft namelijk de B.V. Timmermans Vooruit. Erdogan is in Turkije de grote held: frau Merkel komt Turkije om hulp vragen, en Erdogan gebruikt dit resultaat in zijn verkiezingsstrijd met resultaat.

De hoop/verwachting dat de stroom ‘vluchtelingen’ zal afnemen is heel erg optimistisch, ik zou het eerder naïef noemen: de deur staat en blijft open en miljoenen weten dat:
op internet zijn draaiboeken met allerlei adviezen beschikbaar, hoe je Europa binnenkomt en blijft:

• zorg dat je een politieke vluchteling bent, met welk verhaal en claim je rechten
• weet dat je gezinshereniging kunt eisen na verkrijging van een verblijfsstatus
• zorg dat je evnt. een AMA bent (Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker)
• zorg dat je weet naar welk land je wilt, zoek een gunstig land uit

Alle informatie die je nodig hebt om naar welk land dan ook te gaan is in allerlei talen beschikbaar (inmiddels ook in het Arabisch) , wat je wel of niet moet zeggen, hoe je bezwaar kunt maken, hoe je beroep kunt aantekenen, welke organisaties je helpen, hoe je juridische bijstand kunt vragen etc. etc.

Maar nu genoeg over de vluchtelingen, de PVV-fractie wil graag een debat hierover in de Staten mede naar aanleiding van het persbericht over de opvang.

Terug naar de jihadstrijders die hier nu zijn.

1. de potentiele jihadstrijders die hier al lang zijn, jongens en meisjes die hier geboren zijn.
Laat de politiek, de politieke partijen de discussie aangaan met moslimorganisaties om de grondslagen van de democratie, de Nederlandse samenleving uit te leggen; ONDERWIJSVRIJHEID, SCHEIDING VAN KERK EN STAAT, ONAFHANKELKIJKE RECHTSPRAAK. Wat ons betreft wordt dat een stevige discussie, die gevoerd wordt door een delegatie van PS. Het programma en de uitnodigingen worden dan verzorgd door de Provincie. Als PVV dit zou doen zou de discussie moeilijk of niet plaatsvinden. Het is echter ook principieel beter als we laten zien dat we als politieke partijen gezamenlijk, ondanks onze verschillen, het over de basisprincipes toch eens zijn. Dus een provinciaal programma, gericht op alle moslimorganisaties in Drenthe.

2. De jihadstrijders die binnengekomen zijn en in een AZC zitten: In Syrië is een burgeroorlog gaande en alleen de goede mensen komen naar het westen? Dat gelooft toch niemand. Bovendien liften veel anderen mee op de stroom Syriërs, die hooguit de helft van de totale instroom vormen. We horen dit van Syriërs in het AZC. Er vindt nu geen screening plaats van de instromers, alleen een administratieve controle of de mensen lijken te zijn die ze zeggen te zijn.

De vluchtelingen zelf weten heel goed wie een echte vluchteling is en wie niet. De vluchtelingen zouden de veilige ruimte moeten hebben om bij het COA aan te geven wie wel en wie niet deugt. Wij krijgen informatie via de beveiliging van de AZC's dat vluchtelingen dit nauwelijks durven te doen.De beveiligers mogen niet in kamers/ruimtes komen, waar volgens andere vluchtelingen dingen gebeuren of zaken bewaard worden die niet pluis zijn (vanwege de ‘privacy’). Beveiligers zien dit wel, ook dat er 's avonds auto's bij de AZC's komen met gedoofde lichten, dat dingen worden uitgeladen en meegenomen naar het AZC, en dat de auto's snel weer vertrekken. De beveiligers krijgen ook te horen van vluchtelingen te horen dat er Jihadstrijders tussen de vluchtelingen zitten, maar deze vluchtelingen zijn bang, vrezen voor hun leven, om de Jihadstrijders aan te wijzen. De vreemdelingenpolitie zou 3 a 4000 dossiers nog moeten nalopen, maar er is geen tijd voor. Voor de echte politieke vluchteling is dat weer het signaal dat met de meldingen niets gebeurt, en dat je gek bent om je nek uit te steken.

Laten we daarom ook een programma ontwikkelen voor de AZC's waarin we de grondslagen van de democratie uitleggen, niet alleen een vertaling van de grondwet in het Arabisch zoals nu, maar een discussie over de inhoud. Er ontstaat dan hopelijk vertrouwen in de publieke organisaties en laten we hopen dat asielzoekers dan dingen durven te melden.

Overigens blijf ik van mening dat als je niet meer kunt beoordelen of de mensen die jouw huis bezoeken in orde zijn, dat je dan de deur sluit en helemaal niemand meer binnenlaat.

De politiek loopt steeds achter de feiten aan omdat anderen zich goed hebben georganiseerd en steeds flexibel zijn in hun acties. De organisatie van de migrantenstroom draait heel professioneel want ze slaagt er in om 220.000 migranten over te zetten van Turkije naar Griekenland. De draaiboeken op internet zijn trouwens van o.a. de organisatie No Border onderdeel van een heel netwerk van ‘vluchtelingen’-organisaties. Iedereen heeft volgens hen “het recht om overal heen te reizen, te migreren, en niemand is ook maar ergens illegaal”.

Laten we vertrouwen wekken als politieke partijen en zelf gezamenlijk stappen ondernemen om het probleem van radicalisering aan te pakken!

Ingebracht door Nico Uppelschoten bij de behandeling van de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de PVV fractie over “Jihadstrijders in Drenthe” tijdens de commissie FCBE van 28-10-2015

Deze inbreng heeft Nico Uppelschoten niet volledig uit kunnen spreken, door interrupties en discussies tijdens zijn inbreng: voordat de inbreng beëindigd kon worden waren de andere partijen van mening dat de PVV-fractie dit zelf maar zou moeten oppakken en werd de behandeling afgekapt.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief