De omvang van de ambtelijke organisatie is al jaren een aandachtspunt van de PVV (de PVV streeft naar een kleinere overheid).

In Provinciale Staten is de omvang van de organisatie ieder jaar een aandachtspunt, maar het is moeilijk om grip te krijgen op de omvang. De organisatie heeft een vaste en een flexibele kern, dat is het antwoord op de veranderende omstandigheden. De organisatie heeft zelf bepaald dat er 200 vaste en 100 flexibele medewerkers de juiste balans is.

De organisatie moet zich nu aanpassen, omdat er veel oudere werknemers met pensioen gaan en daar is een extra budget van 1,8 miljoen voor nodig.

Deze 1,8 miljoen lijkt nodig voor eigenlijk normale taken, groen voor grijs, bevorderen klantvriendelijkheid, organisatieontwikkeling , doorontwikkeling planning en control cyclus.

Het is niet of nauwelijks te beoordelen of dit bedrag nodig is en of een omvang van 200 vaste medewerkers en 100 flexibele medewerkers nodig is , daarom een heel ander voorstel: laat een extern organisatiebureau als Mc-Kinsey de organisatie doorlichten en een voorstel doen over de omvang van de organisatie en het model met een  vaste en een  flexibele werknemers.

De Provinciale organisatie heeft de Jeugdzorg afgestoten,  de RUD is er gekomen en Prolander, wat is eigenlijk de maximale omvang van de provinciale organisatie?

We zouden niet meer moeten praten over een omvang in fte (full-time equivalent), maar over een budget dat beschikbaar is, dat is te controleren.

Voorstel van de PVV-fractie: iedere vijf jaar zou de organisatie door een extern organisatiebureau moeten worden doorgelicht. Zij kunnen dor hout aanwijzen en aangeven waar gesnoeid moet worden. De groene kerk, die zwaar aanwezig is in de ambtelijke organisatie, gaat echt niet snoeien in de eigen kerk.

De omvang van de organisatie door de organisatie zelf laten bepalen is niet meer van deze tijd.

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief