De PVV is altijd tegen de windturbines geweest en zal dat blijven. Zeker ook na de verkiezingen. Andere partijen gaan nu ook bedenkingen uiten over de plaatsing van de windturbines, maar deze bedenkingen zullen vooral te maken hebben met de zorgen over de uitslag van de verkiezingen in maart. Het is maar de vraag of ze die bedenkingen handhaven als ze goed scoren in de verkiezingen. Het is al zo vaak vertoond!

Hopelijk bouwt minister Kamp nu een rust en bezinningsperiode in tot na de uitslag van de verkiezingen. Alleen als de PVV een grote verkiezingsoverwinning behaalt en de grootste partij wordt zal het beleid veranderen. Als de VVD de grootste blijft of een klein beetje verliest zal het huidige beleid worden voortgezet, dus gewoon door met het zetten van windturbines in de Veenmonden, Emmen en Coevorden.

Het is trouwens erg dat de Provinciale Staten pas tot actie zullen overgaan nadat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om een bezinningsperiode in te lassen. In januari 2016 heeft de PVV een motie time-out ingediend om ook een bezinningsperiode in te lasten. Deze motie werd echter verworpen! Provinciale Staten vond het niet nodig om nogmaals te bekijken of het echt wel nodig is om de windturbines te plaatsen en of alle besluiten wel rechtmatig zijn genomen.

Wanneer de PVV de grootste partij wordt zullen de windturbines niet geplaatst worden in de Veenmonden, Emmen en Coevorden. Hiervoor is het nodig dat de PVV de grootste partij wordt en de VVD en de PvdA gestraft worden voor hun onvoorwaardelijke steun voor het bouwen van de windturbines.

Nico Uppelschoten - 23 december 2016

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief