WMD avonturen in Indonesië waren naïef

Het meest opmerkelijke is dat minister Ploumen in 2013 in een brief gericht aan de Commissaris van de Koning (de heer J. Tichelaar) adviseert om het project te herzien. De heer Tichelaar heeft toen de WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe) toezichthouder (de Raad van Toezicht) niet op de hoogte gebracht van deze brief, maar ook niet de provincie Drenthe als groot aandeelhouder.

De commissaris schrijft dat hij als voorzitter van de SWOI alleen zijn medebestuursleden waaronder de directeur van de WMD op de hoogte moest stellen en niet de RvT van de WMD en GS en PS. Het feit dat de brief aan de Commissaris van de Koning gericht was doet er volgens hem niet toe, dat was een fout van Ploumen of haar ambtenaren.

De commissaris had echter ook de conceptversie van het kritische evaluatierapport van 2013 gekregen. Ook op grond hiervan heeft hij geen actie ondernomen omdat het een conceptversie was. Het zijn beide keren louter formele argumenten, maar de commissaris is toch ook een gewone burger die kennis heeft van zaken, waarbij gemeenschapsgelden worden verspild. Hij had actie moeten ondernemen naar het management van de WMD en de RvT. Het siert de commissaris niet dat hij geen verantwoording neemt voor deze nalatigheid, het louter formeel juridische antwoord past niet.

Maar waar gaat het nu om? Een kleine watermaatschappij meent dat zij in Indonesië de problematiek van de watervoorziening kan oplossen. De gestelde doelen zijn onrealistisch en met de beschikbare miljoenen in de gestelde tijd niet te halen. Het is bovendien naïef om te denken dat projecten in Indonesië net zo lopen als in Nederland. Het was te verwachten dat 50% van de mensen met een aansluiting niet zouden betalen en dat projecten veranderd en verplaatst konden worden naar het eigen inzicht van de betrokken directeuren. Het was helemaal naïef om te denken dat de uitgezette leningen terugbetaald zouden worden.

Als Indonesië zelf geen prioriteit geeft aan de drinkwatervoorziening en kiest voor andere prioriteiten dan is het paternalistisch en onnozel om als Nederland, Drenthe en de WMD te denken, dat dit door ons opgelost kan worden.

Nicco Uppelschoten tijdens commissie Omgevingsbeleid - 23 november 2016