Dit agendapunt heeft twee componenten:

1. Een inhoudelijke component die gaat over het veronderstelde belang van windenergie op het land
2. Een procescomponent, die gaat over de maatschappelijke onrust/ ontwrichting.

Over de inhoud blijven wij van mening dat zeker de windenergie op het land niets oplost en dat de windenergie een overheveling beoogt van de burgers naar de windboeren (de energierekening bestaat al voor 44% uit belasting) Het gaat de PVV bij dit agendapunt 8 vooral om de maatschappelijke onrust.

Deze onrust blijkt niet alleen uit de brieven B1, B4, maar ook uit de brieven B8 en B9 (woensdag 1 februari) en is de afgelopen week nog groter geworden door de aanhouding van drie leden van het actiecomité STORM en door politiebezoeken bij leden van comités in de Drentse Veenkoloniën en Coevorden. Dit naar aanleiding van de gefabriceerde brief van EZ, waarin de namen en adressen van de windboeren in de Drentse Veenkoloniën bekend werden gemaakt.

Deze ludieke actie is naar de mening van de PVV zwaar intimiderend opgepakt. De visie van de PVV is dat dit een escalatie is in de al heftige discussie over het plaatsen van windturbines.

Voor de bewoners is dit een volgende schoffering:

1. De aanwijzing van de zoekgebieden is onrechtvaardig en zij kunnen juridisch niets tegen deze onrechtvaardigheid doen
2. PS heeft geweigerd om het onrechtmatige besluit in te trekken
3. PS heeft geweigerd bij de minister van EZ aan te dringen op alternatieven voor windenergie in de Drentse Veenkoloniën
4. PS heeft geweigerd in Emmen en Coevorden ruimte te creëren over alternatieven voor windenergie.

Voor bewoners is het een wanhopige situatie: wat kun je als nog doen, als onrechtmatige besluiten gehandhaafd blijven en redelijke verzoeken worden afgewezen. Het bekendmaken van de namen en adressen van de windboeren is een plagerige actie, maar het inzetten van strafrecht tegen opposanten van de windturbines is een heel zwaar middel. Het inzetten van politie naar tegenstanders van de windturbines is intimiderend en zal vreest de PVV alleen maar leiden tot nog meer onbegrip en verdere escalatie. Als mensen door het gebeurde menen dat ze niets meer te verliezen hebben, dan zijn we op weg naar een gevaarlijke situatie.

Daarom de volgende vragen aan GS:

1. Is de aangifte gedaan namens GS?
2. Is de aangifte gedaan namens een gedeputeerde?
3. Is de aangifte gedaan door een burger die in GS zit?
4. Heeft EZ aangedrongen op een aangifte door GS?
5. Heeft EZ zelf ook aangifte gedaan?
6. Is er door de windboeren aangedrongen op een aangifte door GS?
7. Hebben de windboeren zelf ook aangifte gedaan?

De vragen aan PS:

1. Zetten we in Drenthe een volgende stap in de escalatie tussen de tegenstanders van de windturbines en het politiek bestuur van de provincie?
2. Wordt het niet hoog tijd om als PS tot een time out periode van een jaar te besluiten om verdere escalatie te voorkomen en naar alternatieve oplossingen te zoeken?
3. Keurt u de actie van GS, de gedeputeerde, de burger gedeputeerde goed om aangifte te doen tegen de schrijvers van de gefabriceerde brief van EZ?
4. Welke andere acties stelt u voor om te de-escaleren?

N.A. Uppelschoten, 10 februari 2017

Nico Uppel 01 smal

Opm. betreft Agendering door de PVV voor de commissie Omgevingsbeleid van 15 februari 2017 n.a.l.v. ingekomen brieven bij PS en de arrestatie van 2 leden van de groep Storm

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief