Ik heb gemerkt dat Groen Links geen behoefte heeft aan dit agendapunt en het liefst heeft dat dit punt geschrapt wordt. Dit omdat we het er al vaak over gehad hebben en zij menen dat er toch niets nieuws verteld wordt. De PVV zal dit agendapunt steeds aan de orde blijven stellen omdat er onrecht is gedaan aan de bewoners van de Drentse Veenkoloniën en aan de actievoerders. Zij hebben te maken gekregen met politieverhoren en opsluiting in de cel op het politiebureau.

Het is vreemd dat juist Groen Links het voortouw neemt om een debat in Provinciale Staten te blokkeren. Er heeft een omkering van alle waarden plaatsgevonden bij Groen Links. Ze zijn voortgekomen uit de Communistische partij Nederland en de Pacifistisch Socialistische partij, partijen die de mens en in het bijzonder de gewone werkende mens, de arbeider, centraal stelden. Zij kwamen op voor zijn belang. Groen Links komt nu op voor het Groot Kapitaal, de initiatiefnemers voor het plaatsen van windturbines. Het gaat om de macht van het kapitaal en het verkrijgen van nog meer kapitaal, de gewone man staat niet langer centraal bij deze intellectuele, modieuze partij, maar het milieu. Binnenkort zullen ze wel de Groenen gaan heten, want met links hebben ze weinig meer te maken.

Maar waarom dit agendapunt? Het is een bijzondere stap als GS aangifte doet tegen eigen burgers, omdat zij een strafbaar feit zouden hebben begaan. Dit is een ernstige escalatie in de toch al verstoorde verhoudingen. GS is blijkbaar vergeten dat de bewoners van de Drentse Veenkoloniën het idee hebben, dat ze er in geluisd zijn bij de aanwijzing van de zoekgebieden en dat het besluit onrechtmatig was en dat GS en PS niets willen doen om dit recht te zetten.

Uitgerekend het bestuur dat niets voor hen wil doet aangifte bij justitie vanwege het plegen van een strafbaar feit. GS komt wel op voor de belangen van EZ, maar niet voor de eigen burgers. Het beeld van een gedeputeerde als zetbaas van Den Haag en niet als belangenbehartiger van de burgers in de Drentse Veenkolonies wordt alleen maar bevestigd. 

De Coalitiepartijen zitten klem. De PvdA heeft door twee gedeputeerden, mevrouw Haarsma en de heer Munniksma het windmolendossier vormgegeven en de zoekgebieden in de Drentse Veenkoloniën erdoor gedrukt. De VVD heeft met Minister Kamp een halsstarrige minister, die als nalatenschap de windturbines op land geplaatst wil hebben. De VVD is bovendien gecompromitteerd doordat Ed Nijpels de bewakers van het energie akkoord is. 

Het CU is gegijzeld door haar verhouding tot het gezag. Gezag hoort macht uit te oefenen en als gezagsdragers een besluit hebben genomen, dan moet het worden uitgevoerd, dan moet er doorgepakt worden en mag er geen valse hoop gecreëerd worden.

Dit alles maakt het zo moeilijk om open over het windmolendossier te praten en open te zoeken naar oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn. Als betrokkene hoort ook de Drentse milieufederatie daar bij omdat dit de milieuclub is die de windturbines naar de Gemeente Borger/Odoorn en Aa en Hunze heeft gebracht: liever geen windturbines in de natuurgebieden, dan maar in de Drentse Veenkoloniën, want daar gaat niet zoveel verloren, was en is haar lobby-opdracht.

De opdracht zou nu moeten zijn: geen windturbines maar alternatieven! Laten we als politiek bestuur minimaal onze fouten toegeven, het herstel van de gevolgen is dan een volgende stap.

Toelichting van N.A. Uppelschoten bij de behandeling van de agendering door de PVV van een aantal brieven van windturbine-tegenstanders in de Veenkoloniën tijdens de commissie Omgevingsbeleid van 14 februari 2017. Voor deze agendering zie het vorige stuk.

Nico Uppel 01 smal


Behandelding tijdens de vergadering: Tijdens de behandeling in de commissie OGB werd de PVV sterk aangevallen en ook meerdere malen onder druk gezet om deze agendering terug te nemen (door de VVD Dhr. L.Stel). De PVV werd door de andere partijen als het probleem aangewezen: niet democratisch, marchanderend met resp. ingaand tegen de rechtsstaat, respecteert democratisch genomen besluiten niet, etc. Het werd een debat over normen en waarden (de PVV voldoet natuurlijk niet aan de ‘juiste’ normen en waarden!) i.p.v. over het betrokken onderwerp: de escalatie van de onrust in de Veenkoloniën.

Alleen de SP ging in onze ogen serieus om met de door de PVV aan de fracties gestelde vragen.


De PvdA (Dhr. H.Loof) riep zelfs de fractieleden van de PVV op hun adressen bekend te maken zodat bepaalde actievoerders ‘gezellig een bezoekje zouden kunnen afleggen’ bij de PVV-fractieleden. Opm.: nu weten wij wel wat zo’n oproep kan betekenen, staatssecretaris Aad Kosto heeft b.v. zo’n bezoekje gekregen (bomaanslag op zijn huis). En dan werd de PVV nota bene ervan beschuldigd juist het debat te escaleren. Overigens zijn de linkse ‘actievoerders’ nooit opgepakt, die zijn dan schijnbaar altijd ‘onvindbaar’ dit in tegenstelling tot de actievoerders van de groep Storm waar het nu om ging: die werden subiet in de kraag gepakt vanwege een ludieke actie met een tintje burgerlijke ongehoorzaamheid.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief