De Tweede termijn: Het politieke oordeel over de CdK

Het valt de PVV zwaar een negatief politiek oordeel te vellen over de CdK. Dit is een atypische CdK waar de PVV vaak blij mee is geweest. Deze CdK heeft voor de provincie Drenthe veel betekend, maar zijn karaktertrekken hebben twee kanten.

Positieve kant

Hij regelt veel
Hij gaat recht op zijn doel af
Hij is de pater familias
Hij heeft grote dossierkennis
Hij lost veel creatief op

Karaktertrek
Hij kan veel voor elkaar krijgen
Hij weet wat hij wil
Hij heeft autoriteit
Hij is zeer betrokken
Hij wil graag problemen oplossen

Negatieve kant
Hij ritselt veel
Hij doet het op eigen manier
Hij is een Godfather
Hij bemoeit zich met teveel
Hij overtreedt de regels

De kern van de zaak waar we het hier over hebben betreft de integriteit van de CdK.

Helaas moet de PVV constateren dat de CdK in twee gevallen de integriteitscode heeft overtreden.

1. In de kwestie Coevorden waar hij bemiddelde in een kwestie van zijn zwager met de Gemeente. Hij heeft toen beterschap beloofd, maar blijkbaar alleen begrepen dat hij niet meer mag bemiddelen. Hij heeft de essentie van de overtreding niet begrepen, namelijk dat hij als CdK niet meer betrokken mag zijn bij familiekwesties. Hij heeft in deze kwestie vanwege zijn grote verdiensten voor de Provincie Drenthe van de PVV en de heel Raad het vertrouwen gekregen. Fouten maken mag als je het maar toegeeft en ervan leert.

2. De herinrichting van Huize Tetrode. Het is duidelijk voor de PVV dat de opdracht eerst aan een andere binnenhuisarchitecte is gegeven (firma 1) . De projectleider die de opdracht gaf was mogelijk daartoe niet gerechtigd, maar dat doet er naar onze mening niet toe. De firma 1 heeft van februari 2015 tot 20 november 2015 in de veronderstelling geleefd dat zij de opdracht had. Het is eveneens duidelijk dat de CdK in tweede/derde instantie acties heeft ondernomen dat de opdracht is toegewezen aan firma 3 het familielid. Het is voor de PVV onbegrijpelijk dat een opdracht op operationeel niveau behandeld wordt door de CdK. Het is voor de PVV eveneens onbegrijpelijk dat de CdK aanwezig was bij de feitelijke presentatie van het ontwerp van de landschapszaal door firma 3 in Huize Tetrode. Het is voor de PVV onbestaanbaar dat de CdK daar pas ontdekte dat de opdracht aan een familielid is gegeven. Het is voor de PVV niet te verteren dat na deze ontdekking het familielid nog een vervolgopdracht voor de restyling van de hal is gegeven. De afhandeling van deze kwestie geeft ook aan dat de CdK zich schuldig voelde en dat pas na interventie van een lid van PS er een onderhoud heeft plaatsgevonden tussen de CdK en firma 1, leidend tot een schadeloosstelling en twee vervolgopdrachten.

De kwestie van de inspreker in de Commissie OGB:

Het is nu ook duidelijk geworden dat de CdK heeft ingegrepen nadat de griffier van Westland als ingezetene van Drenthe heeft ingesproken in de commissie OGB. Deze griffier heeft (op persoonlijke titel als inwoner van Emmen) in een deskundig en emotioneel betoog gewezen op het onrechtmatig handelen van de Provincie bij het aanwijzen van de zoekgebieden voor de windenergie. Het is van de gekke dat een inspreker met een voor PS onwelgevallige mening gestraft wordt voor zijn inbreng door een actie van de CdK naar de burgemeester van Westland leidend tot de schorsing van de griffier.

Het is voor de PVV onacceptabel, dat de CdK in de kwestie van de projecten van de WMD in Indonesië als voorzitter van de Stichting SWO1 geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor het debacle in Indonesië en geen actie heeft ondernomen naar de Raad van Commissarissen.

Het is wrang dat de CdK nu zelf uitglijdt over een bananenschil die op zijn pad is gekomen als gevolg van de Eurochamp affaire. De aanstelling van de Dir. Projectbureau bevordering werkgelegenheid Drenthe en de inrichting van het bureau in Huize Tetrode zijn een gevolg van deze Eurochamp affaire. Een affaire die door de bemoeienis van de CdK niet is opgelost en waar hij nu zelf ook een slachtoffer van wordt.

Toch doet het pijn om het vertrouwen in de CdK op te zeggen en bij de Minister van Binnenlandse zake aan te dringen op zijn ontslag (opm.: dit was de strekking van de Motie van Wantrouwen).

Het is een karaktermoord op iemand die zeer uitgesproken is, die zich enorm heeft ingezet voor Drenthe, maar die zijn eigen grenzen niet voldoende heeft weten te bewaken. Het is tekenend voor de bestuurscultuur dat de organisatie, GS deze CdK niet hebben kunnen waarschuwen of hebben kunnen terugroepen. Het lijkt een cultuur waarin de CdK een echte baas is en niemand het lef heeft om hem tot de orde te roepen. Het is ook ontluisterend dat vrienden of familie niet in staat zijn geweest om hem te beschermen, want er gaat helaas een groot bestuurder voor Drenthe verloren en er vindt een karaktermoord plaats op een iconische figuur.

We mogen ons gelukkig prijzen met de rol van de onderzoeksjournalisten die erin geslaagd zijn deze kwestie boven water te halen en er op te wijzen dat er nog meerdere kwesties spelen die met de integriteit van de CdK te maken hebben. De achterban van de PVV vraagt erom dat de CdK opstapt en dat het niet zo kan zijn dat er alleen maar over deze kwestie gepraat wordt. Een politicus of CdK mag met dit gedrag niet wegkomen. Het heeft de politiek al enorm geschaad en dat zal nog erger worden als we in PS gewoon over gaan tot de orde van de dag.

We kunnen helaas niets anders dan het vertrouwen in de CdK opzeggen en aandringen op zijn ontslag bij de minister.

Tekst van Nico Uppelschoten bedoeld voor de 2e termijn van de PS-vergadering van 1 maart 2017, deze is niet uitgesproken aangezien de CdK J.Tichelaar eigener beweging na de 1e termijn zijn conclusie heeft getrokken en zijn ontslag heeft aangezegd.

Nico Uppel 01 smal

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief