De PVV is tevreden met het voorstel zoals het gedaan wordt voor het in stand houden van en een garantie voor een toekomst voor Groningen Airport Eelde (GAE). De 46 miljoen die nodig is om te investeren wordt nu bijeen gebracht en Drenthe neemt daar 13,8 miljoen voor haar rekening.

Dit betreft bedragen voor:
De Nedap (brandweer en beveiliging)     30 miljoen
ROF (route ontwikkelingsfonds               10 miljoen
Verbetering passagiersterminal                6 miljoen

Dit zijn investering die het voortbestaan van de luchthaven voor 10 jaar garanderen. Het betekent dat de overheden ieder jaar voor 4 miljoen bijdragen aan de luchthaven en dat de grootste bijdrage bestaat uit het voor rekening nemen van de brandweer en beveiligingskosten (NEDAP) 3 miljoen/jaar.

De opsplitsing van GAE


Een LOM: de beheersorganisatie van het vliegveld (overheid)
Een LEM: de exploitatieorganisatie van het vliegveld. Concessiehouder
Een Nedap: de beheersmaatschappij, brandweer en beveiliging
Een ROF: het route ontwikkelingsfonds

1. Vinden wij een verstandige keuze ook om een rendabele exploitatie door een private partij mogelijk te maken. Deze exploitatie moet toch rendabel kunnen als de Nedap-kosten niet meer ten laste van de exploitatie komen. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die dit aantrekkelijk vinden. De luchthaven zou nu al rendabel zijn als de Nedap-kosten niet op de exploitatie drukten. Iets wat op andere vliegvelden in Nederland en Europa al veel langer gebeurt.

2. De Gouvernance/het toezicht is voor de PVV echter nog een zorg. Het is mooi om te spreken over one-tier Board, bestaande uit een executive directeur en twee non-executive directeuren die de functie van toezichthouder vervullen.. Het is toch gewoon een bedrijf met een directie bestaande uit een directeur! Deze directeur is een aan de aandeelhouders gelieerde bestuurder met verregaande bevoegdheden. Kan de gedeputeerde uitleggen wat dit betekent. Het lijkt toch veel op een situatie die ook eerder voorkwam, zoals bij De WMD. Het was een slagvaardige structuur, maar ook een situatie die tot verkeerde beslissingen leidde en tot slecht toezicht.

3. Dat het bedrijfsleven voor 11,7 miljoen wil investeren in GAE is heel mooi, maar zijn dat geen extra investeringen en wordt er niet te gemakkelijk van uitgegaan, dat deze in mindering gebracht kunnen worden op de 46 miljoen. Iedere investering is meegenomen en leidt tot een betere en bredere exploitatie. Trouwens bij derden denkt de PVV toch vooral aan private partijen en is de RGA (samenwerkingsverband Regio Groningen Assen) wel een derde partij, dit zijn toch ook allerlei overheden, Stad Groningen, Provincie Groningen, Drenthe, Assen en Tynaarlo etc. Het zijn zelfs de aandeelhouders van GAE. RGA draagt voor 2,5 miljoen bij aan de 11,7 miljoen

Tot slot

1. De PVV is blij met het in stand houden van GAE en hoopt van harte dat het een economische motor voor het Noorden zal worden. Alles hangt af van de private partij, die het vliegveld zal gaan exploiteren.

2. De gebiedsontwikkeling van GAE is natuurlijk ook een heel belangrijk instrument om GAE tot een succes te maken.

3. Het in standhouden zorgt in ieder geval voor 175 fte (voltijds banen) aan werkgelegenheid voor het Noorden en hopelijk tot meer als GAE zich verder ontwikkelt, een voorzichtige schatting is 75 fte extra.

4. Maar bovenal het geeft de uitstraling aan het noorden, het gaat goed, het gaat vooruit, ze houden hun eigen vliegveld in stand. Nu nog de mogelijkheden ontwikkelen zoals bv. heel goede restaurants, zo goed dat mensen ervoor van Eelde vliegen, zie Noma in Kopenhagen. Weekendarrangementen, waarin je bijzondere dingen kunt doen in het Noorden. Een positieve stap voor het Noorden, een stap die bij een provincie hoort en zij alleen kan doen.

5. Laat GAE een thuishaven voor een vliegmaatschappij worden, zoals b.v. Norwegian, die zoekt een vliegveld in Europa om van daaruit goedkope vluchten naar Amerika uit te voeren.

6. Het luchtverkeer neemt flink toe, er zal gebrek aan vliegvelden ontstaan. Wie kent de toekomst? Zijn we de chaos op Schiphol tijdens de paasdagen al vergeten?

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van het voorstel ‘Toekomst Groningen Airport Eelde – Uitwerking beleidskeuze’ in de vergadering van Provinciale Staten van 31 mei 2017
Nico Uppel 01 smal

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief