Duiding verkiezingsuitslag: FvD niet negeren!

1. Ik ben blij met deze verkiezingsuitslag, ondanks het feit dat de PVV van 5 naar 3 zetels is gegaan. Ik ben blij dat Forum voor democratie in de Provinciale Staten komt met 6 zetels en dat de opvattingen van de ontevreden en genegeerde kiezers sterker verwoord zullen worden. Er is al lange tijd een veenbrand gaande en die is nu zichtbaar geworden . Er zullen nu twee partijen zijn die onderwerpen aan de orde stellen, die niet geliefd zijn en niet politiek correct: het energie neutraal worden van Drenthe, de immigratie, de klimaatgekte, de energietransitie, de plaatsing van windturbines en zonne-akkers, de bevoordeling van de natuur op de landbouw. En de kosten van alle plannen voor de burgers en een sociaal accent, sociaal programma dat node gemist wordt in Drenthe.

2. Er zijn drie winnaars, Forum voor democratie en Groen Links en partij voor de dieren. Het beleid van Forum en Groen Links staat haaks op elkaar, dit wordt zichtbaar in twee grote verschilpunten: Forum wil de klimaatgekte en de energietransitie stoppen, terwijl GL die wil vergroten en versnellen. Forum pleit voor regionale en nationale soevereiniteit en GL wil de invloed van supranationale instellingen vergroten: het moet van Brussel (EU) het moet van Parijs (klimaatakkoord) het moet van de VN (klimaat groep IPCC).

Wat er ook gebeurt Forum en GL in één GS is ongeloofwaardig en schadelijk voor het aanzien van de politiek: wat er ook gebeurt. Het doet er blijkbaar niet toe wat je als partij zegt voor de verkiezingen als je na de verkiezingen maar aan de knoppen en op het pluche zit.

3. Het is van groot belang het resultaat van de verkiezingen gerespecteerd te zien in de samenstelling van GS. Forum voor Democratie hoort hoe dan ook thuis in het College van GS. Het ongenoegen van de kiezer is groter dan deze uitslag doet vermoeden. Als het bestaande beleid wordt voortgezet, zowel op provinciaal als landelijk niveau, dan zal er bij de volgende verkiezing een nog grotere verschuiving optreden.

Dan wil ik nu de mogelijkheden voor de vorming van GS noemen:
a. FvD kan over het midden regeren, dan ontstaat: PvdA, Forum, VVD, CDA totaal 6+6+6+5= 23 zetels
b. FvD kan over rechts regeren: dan ontstaat : VVD, Forum, CDA, PVV 50 plus,6+6+5+3+1= 21 zetels
c. Een college over links zonder Forum: PvdA, GL, CDA, VVD 6+4+5+6= 21 zetels
d. Er kan ook een zeer links college worden gevormd: PvdA, CDA, GL,SP,CU evt ( D66), totaal 6+5+4+3+3+ (2) = 21 (23)
Deze laatste twee varianten zijn niet gewenst omdat de grote winnaar van de verkiezingen dan buiten het college van GS blijft.
4. Wat perse niet mag gebeuren is dat GL aanschuift bij het bestaande college met of zonder de CU. GS zou dan alleen maar groener en linkser worden en dat zou haaks staan op de verkiezingsuitslag.
Laat het gezonde verstand de boventoon voeren en laat de realiteit het uitgangspunt worden voor het formuleren van beleid. De inwoners van Drenthe leven niet in dromen, ze hebben met echte kosten en problemen te maken

Nico Uppelschoten
Uitgesproken tijdens de duiding van de verkiezingsuitslag op 28 maart 2019 in de Staten van Drenthe