Commentaar PVV op formatie Drents-bestuur

1. Het is spijtig en dom dat het Forum voor Democratie (FvD) niet betrokken wordt bij de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten (GS). Het lijkt of alles bij het oude blijft, de huidige coalitie komt alleen een paar zetels te kort en dan komt er een partij bij die weer voor een meerderheid kan zorgen en we gaan door op de oude voet

2. Het lijkt wel of het partijkartel zoals recentelijk nog beschreven door Thiery Baudet nog goed functioneert in Drenthe. Ondanks het verlies van 3 van de 4 coalitiepartijen wordt er een kleine winnaar toegevoegd, Groen Links . Een partij die ongetwijfeld zal gaan zorgen, bijdragen aan een groenere koers van het nieuwe College. Een koers die in strijd is met de verkiezingsuitslag. Als de politiek de kiezers wil schofferen dan moet ze de verkiezingsuitslag op deze manier vertalen. Eigenlijk zegt de politiek: ´het doet er niet toe wat jullie gestemd hebben, wij weten wat goed is voor Drenthe en daar gaan we gewoon mee verder´.
3. Het verslag van de informateur geeft aan dat Forum qua opvattingen over Klimaat en Energie niet past bij de huidige coalitiepartijen en dat er daarom geen sprake kan zijn van een goede samenwerking. Wat gemist wordt is hoe de bestaande partijen hun standpunt over klimaat en Energie aanpassen op grond van deze verkiezingsuitslag, die voor 3 van de 4 partijen niet goed was. De opvattingen van deze partijen veranderen niet, ´ze liggen vast en zijn goed´. De eigen kiezers hebben naar ik mag hopen aan deze partijen ook iets duidelijk gemaakt. In ieder geval dat ze niet zo door moeten gaan, zoals ze bestuurd hebben in de periode 2015 – 2019.
4. Als de opvattingen van de vorige coalitiepartijen niet veranderen, dan zullen FvD en de PVV voor altijd buitengesloten worden. Er zal dan pas echt iets kunnen veranderen als het FvD en de PVV samen nog meer dan 9 zetels gaan halen in Drenthe of wanneer FvD en PVV in de Tweede Kamer verreweg de grootste fractie worden in het parlement.
De huidige situatie is een uitzichtloos en gevaarlijk, zeker op het gebied van Energie-en Klimaat-transitie is er weinig hoop voor de tegenstanders. De burgers zullen in hun portemonnee gaan merken wat de klimaat- en energieplannen van de groene gelovigen gaan kosten.
Ik voorspel u dat de vrije ruimt in het inkomen, ook van de middengroepen volledig zal opgaan aan de extra, verplichte bijdrage aan de energietransitie en klimaatgekte.
5. Laten we pas op de plaats maken en kijken welke technieken, mogelijkheden er komen. Drenthe hoeft niet voorop te lopen. Laten we intussen Russisch aardgas via Duitsland afnemen. Duitsland met al zijn windturbines en zonne-akkers is er allang achter dat ze een back-upsysteem van grote elektriciteit centrales nodig hebben. Zij kiezen voor gascentrales. Laten we kiezen voor de burgers en voor betaalbare energie en voor een systeem, dat lang kan blijven bestaan. Wat doen we met de windturbines, als over 15 jaar de subsidie stopt, worden er dan nieuwe gebouwd?, maar dan weer met subsidies!
6. De PVV is daarom niet voor een GS bestaande uit PvdA, VVD, CDA, CU en GL, maar voor een college dat niet voorop wil lopen in de energietransitie, met de plaatsing van windturbines en zonneparken en met natuurontwikkeling en biodiversiteit. Kon al dat transitie bestemt voor de energie, klimaat en de natuur maar besteed worden aan de burgers, voor een betere mobiliteit, aan zorg en een sociale agenda.
Laat er een formateur komen, die zo een college van GS wil vormen en niet een die zorgt voor een nog groener College.
7. De uitslag geeft aan, dat er al lange tijd sprake is van een veenbrand, eerst was de hoop gevestigd op Pim Fortuin, toen Geert Wilders en nu Thiery Baudet. Het lijkt wel of dit niet begrepen wil worden en dat er eerst een enorme verschuiving moet plaatsvinden, of dat er iets ernstigs moet gebeuren.
Ik vrees dat het FvD in de zelfde positie terecht komt als de PVV in de afgelopen twee periodes. Vanuit de oppositie ze, we blijven getuigen over een andere opvatting en maar hopen, dat er een verschuiving in de opvattingen van de coalitiepartijen zal komen. Uiteindelijk is er de hoop, dat er een echte afstraffing van de coalitiepartijen zal plaats vinden bij de volgende verkiezingen. Ik weet niet of de burgers nog zo lang willen wachten.
8. Wij steunen het voorstel van Kees Bijl tot formateur te benoemen om tot de vorming van een college van GS te komen bestaande uit: PvdA, VVD, CDA, CU en Gl dan ook niet.
9. Wat dan wel? De PVV zou graag het voorstel zien van PvdA, VVd en CDA over de energietransitie waar het FvD nee tegen heeft gezegd. Als de beoogde coalitiepartijen in Flevoland (inclusief FvD) eruit kunnen komen, dan moet het in Drenthe toch ook kunnen.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 17 april 2019 over de rapportage van de informateur en de aanstelling van een formateur

 Uit de verdere opvraging van met name Nico Uppelschoten en de antwoorden van de informateur (mvr. R.Goettsch - PvdA) en de beoogd formateur (Cees Bijl - PvdA) bleek dat er eerder gezocht is naar de verschillen tussen FvD en de andere partijen (met name PvdA) dan dat er een overtuigende poging gedaan is om de verschillen te overbruggen of precies te vinden waar partijen elkaar wel zouden kunnen vinden. Het gaat dan met name om de Energietransitie en de positie m.b.t. windturbineparken in Drenthe. Het door Cees Bijl genoemde argument dat FvD anders in de beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen staat dan andere partijen is niet van toepassing omdat de Provincie daar als zodanig niet over gaat!