De zogenaamde stikstofcrisis leidt ertoe dat we 15 maart te maken krijgen met een verlaging van de maximumsnelheid op de autosnelwegen van 130 naar 100 km per uur.
Een maatregel die alleen in Nederland genomen wordt en die uniek is in de wereld, maar ja Nederland wil toch zo graag voorloper zijn met allerlei milieumaatregelen!
Over de grens met Duitsland mag er onbeperkt hard gereden worden en in België geldt 120 km /uur en in Frankrijk 130. Zelfs als je uitgaat van de bestaande onzinregels over stikstofneerslag dan is het effect minimaal.

Als we deze onzinnige regels willen opheffen, dan moeten we stoppen met de onzinnige beschermingsregels van de Natura2000-gebieden. Deze regels zijn ons opgelegd door de groene gelovigen die van Nederland een groen paradijs willen maken, waar iedereen sober, gelukkig en natuurlijk moet leven. Daar horen geen auto’s, veeteelt, landbouw en industrie bij. Alleen puur natuur is goed. Dat alle natuur in Nederland is aangelegd wordt maar even snel vergeten. Zelfs de heidevelden en de zandverstuivingen zijn het resultaat van menselijke activiteit in het verleden.
Als de mensen de natuur z’n gang zouden laten gaan dan werden deze heidevelden en zandverstuivingen evenals de andere natuurgebieden gewone mooie wilde bossen.
Wilde bossen mogen het van de groene gelovigen niet worden, want voor de bossen gelden ook allerlei normen. Daar wordt om esthetische redenen dan ook flink gekapt. Er mogen geen exoten in het bos staan, er moeten zichtlijnen zijn, het bos mag niet te dicht worden en het bos moet steeds verjongd worden. Natuur, bossen moeten aan schoonheidseisen voldoen, anders is het geen ´natuur´.
Het is een heimelijke staatsgreep van de Groenen, die hun ideaal van de natuur, van het leven willen opleggen aan iedereen. De paniek over het klimaat, de biodiversiteit, de stikstof en de natuur in het algemeen hebben slechts als doel om de mensen te dwingen op een andere manier te leven. Een leven volgens deze groene principes zal leiden tot veel dwingende voorschriften op talrijke gebieden. De veetelers en de landbouwers zijn de eerste directe slachtoffers, de automobilisten de volgende. De groene beleidsmakers/ uitvoerders worden opgeleid op de groene Universiteit in Wageningen. Het RIVM is het beleidshoofdkwartier en het Planbureau voor de Leefomgeving de denktank van deze groen golf.
Als deze groene golf niet gestopt wordt, dan staan Nederland nog héél wat onaangename verrassingen te wachten.
Maatregelen die veel lijken op de maatregelen die passen bij een planeconomie zoals we die kenden uit de communistische regimes.

Nico Uppelschoten, Statenlid PVV Drenthe, 9 maart 2020

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief