Vrijheid wordt altijd geassocieerd met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam vrijheid weer terug. Oorlog en vrijheid lijken steeds aan elkaar gekoppeld als water en vuur, als twee tegenpolen, als twee grootheden die niet los van elkaar kunnen bestaan. Het verlies van vrijheid wordt daardoor ook gekoppeld met het begin van een oorlog. Die oorlog wordt dan nog steeds gezien als een traditionele oorlog met soldaten die een land binnenvallen en bezetten. Het kan ook nog dat een land zo machtig wordt, dat een ander land zich schikt en doet wat het grotere land wenst en een bezetting van dat kleinere land is dan helemaal niet meer nodig.
De vrijheid kun je echter ook verliezen zonder een bezettingsmacht.

Plots zijn we geconfronteerd met een probleem dat niemand in het dagelijks leven ervaart en dus ook niet verwachtte. Uit het niets is de uitspraak van de Raad van State gekomen dat de overheid zich moet houden aan haar eigen afspraken van het stikstofbeleid.
Dit betreft de afspraken over de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan in Natura2000-gebieden. De rekenmethode die de overheid hanteerde leidde volgens de Raad van State niet tot het handhaven van de vastgestelde normen, de Kritische Depositie Waarden (KDW) De Natura2000-gebieden worden niet beschermd en natuurherstel dat nodig is volgens de Raad van State blijft uit.

Het College blijft in de energietransitie onhaalbare doelen nastreven. Dat mag als mensen in sprookjes geloven, maar het wordt gevaarlijk als sprookjes worden verward met onhaalbare doelen. In 2030 zal er 49 % van de energie hernieuwbaar moeten zijn en in 2050 100%.
Dat betekent dat in Drenthe in 2050 alle energie zelf opgewekt zal worden. Het totale verbruik van huizen, alle vervoer en alle bedrijven zal energieneutraal moeten zijn. Het formuleren van doelen als idealen is mooi, maar

Vooraf: Het collegeakkoord is in relatief korte tijd (2 maanden) tot stand gekomen, dat is een compliment waard.
Er is een nieuwe partij bijgekomen, niet omdat de inbreng van die partij GL nodig was, maar simpel omdat het zittende college geen meerderheid meer had in PS.

1. Het is spijtig en dom dat het Forum voor Democratie (FvD) niet betrokken wordt bij de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten (GS). Het lijkt of alles bij het oude blijft, de huidige coalitie komt alleen een paar zetels te kort en dan komt er een partij bij die weer voor een meerderheid kan zorgen en we gaan door op de oude voet

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief