1. Ik ben blij met deze verkiezingsuitslag, ondanks het feit dat de PVV van 5 naar 3 zetels is gegaan. Ik ben blij dat Forum voor democratie in de Provinciale Staten komt met 6 zetels en dat de opvattingen van de ontevreden en genegeerde kiezers sterker verwoord zullen worden. Er is al lange tijd een veenbrand gaande en die is nu zichtbaar geworden . Er zullen nu twee partijen zijn die onderwerpen aan de orde stellen, die niet geliefd zijn en niet politiek correct: het energie neutraal worden van Drenthe, de immigratie, de klimaatgekte, de energietransitie, de plaatsing van windturbines en zonne-akkers, de bevoordeling van de natuur op de landbouw. En de kosten van alle plannen voor de burgers en een sociaal accent, sociaal programma dat node gemist wordt in Drenthe.

Er is géén of voldoende geld voor grote en noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, zoals de verdubbeling van de gehele N34 of de ongelijkvloerse kruising bij Emmen Noord. Als toch de mogelijkheden van nieuwe spoorverbindingen in Drenthe onderzocht gaan worden waarom dan niet een spoorverbinding Hoogeveen Emmen met een aansluiting op het spoorwegnet in Duitsland? Er is wel geld voor investeringen in de natuur (700 miljoen) en er is veel geld voor de energietransitie, miljarden euro’s. Een energietransitie die iedere burger veel geld zal gaan kosten, maar over deze kosten voor de burger wordt angstvallig gezwegen.

De laatste begroting van het huidige college van GS maakt duidelijk wat dit College de afgelopen jaren gepresteerd heeft en wat het gekost heeft.

Het eerste dat opvalt, is dat het meerjarenperspectief somber is. De komende jaren worden afgesloten zonder enig overschot.

1.
De PVV is heel tevreden dat het mogelijk lijkt om een deel van een natuurgebied met verzuring-gevoelige toch weer eens aangepast kon worden aan een agrarische bestemming van aangrenzende percelen. Het is goed dat een stadsboerderij in Emmen zo de gelegenheid krijgt om weiland weer in te zetten ten behoeve van de exploitatie van deze stadsboerderij.

De PVV is tevreden met het voorstel zoals het gedaan wordt voor het in stand houden van en een garantie voor een toekomst voor Groningen Airport Eelde (GAE). De 46 miljoen die nodig is om te investeren wordt nu bijeen gebracht en Drenthe neemt daar 13,8 miljoen voor haar rekening.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief