Naar aanleiding van interview met bijzonder hoogleraar ‘Islamitisch familierecht’ in de NRC.

In de NRC van 3 april jl. verscheen een interview met Susan Rutten vanwege haar oratie tot bijzonder hoogleraar Islamitisch familierecht aan de Universiteit van Maastricht. Ze betoogt dat lang niet alle regels en praktijken uit het Islamitisch familierecht verwerpelijk zijn en dat er gekeken moet worden hoe dat islamitisch familierecht kan doorwerken in Europese seculiere staten.
De bijzonder hoogleraar onderscheid vier gevallen waarvan zij vindt dat die in het Europese recht geregeld moeten worden. Ik vind het voorbeelden van islamisering en ben van mening dat deze zaken nooit in het Europese recht opgenomen moeten worden!

De Tweede termijn: Het politieke oordeel over de CdK

Het valt de PVV zwaar een negatief politiek oordeel te vellen over de CdK. Dit is een atypische CdK waar de PVV vaak blij mee is geweest. Deze CdK heeft voor de provincie Drenthe veel betekend, maar zijn karaktertrekken hebben twee kanten.

Vragen aan de Commissaris van de Koning J.Tichelaar:
(Nico Uppelschoten tijdens PS 1-maart 2017)

Ik heb gemerkt dat Groen Links geen behoefte heeft aan dit agendapunt en het liefst heeft dat dit punt geschrapt wordt. Dit omdat we het er al vaak over gehad hebben en zij menen dat er toch niets nieuws verteld wordt. De PVV zal dit agendapunt steeds aan de orde blijven stellen omdat er onrecht is gedaan aan de bewoners van de Drentse Veenkoloniën en aan de actievoerders. Zij hebben te maken gekregen met politieverhoren en opsluiting in de cel op het politiebureau.

Dit agendapunt heeft twee componenten:

1. Een inhoudelijke component die gaat over het veronderstelde belang van windenergie op het land
2. Een procescomponent, die gaat over de maatschappelijke onrust/ ontwrichting.

Over de inhoud blijven wij van mening dat zeker de windenergie op het land niets oplost en dat de windenergie een overheveling beoogt van de burgers naar de windboeren (de energierekening bestaat al voor 44% uit belasting) Het gaat de PVV bij dit agendapunt 8 vooral om de maatschappelijke onrust.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief